Протокол четвертого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол четвертого засідання
Громадської ради при Держгеокадастрі
складу 2020–2022 рр
(з можливістю дистанційної участі)

м. Київ 7 жовтня 2021 р.

Час проведення: 7 жовтня 2021 року з 14:00 до 15:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні: члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 3 особи – присутні, дистанційно – 7 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Google Meet);

представники Держгеокадастру:

заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Департаменту ведення Державного земельного кадастру Кирилюк І. В.;

головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(14:00 – 14:05)Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є. Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру четверте засідання Громадської ради у 2021 році проводиться із врахуванням обставин пом’якшення карантинних заходів та обмежень, з можливістю прийняття участі у засіданні в режимі відеоконференції. Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 10 осіб (3 особи – присутні у залі засідань, 7 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі. Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Департаменту ведення Державного земельного кадастру Кирилюк І. В. та головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.   Оголосив перелік питань порядку денного засідання і запропонував членам Громадської ради затвердити його у такій редакції: Актуальні питання діяльності Громадської ради у ІV кварталі 2021 року – завершальному етапі її повноважень (підготовка до установчих зборів з утворення нового складу ГР 2022-2024 рр) – доповідач Грибков М. Є.; Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі – розподіл обов’язків на завершальному етапі повноважень Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020-2022 рр. доповідач Грибков М. Є.;   Державна реєстрація земельних ділянок, наповнення Державного земельного кадастру актуальними та достовірними відомостями, впровадження сучасних електронних сервісів – доповідач Третяк Р. А.
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у редакції, запропонованій головою Громадської ради Грибковим М. Є.
І. Актуальні питання діяльності Громадської ради у ІV кварталі 2021 року – завершальному етапі її повноважень (підготовка до установчих зборів з утворення нового складу ГР 2022-2024 рр) – доповідач Грибков М. Є
СЛУХАЛИ: (14:05 – 14:20)Доповідь Грибкова М. Є щодо основних питань стосовно діяльності Громадської ради у IV кварталі 2021 року. Доповідач запропонував провести останнє засідання Громадської ради складу 2020–2022 наприкінці року, на якому приділити увагу питанню утворення Ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Держгеокадастрі на 2022–2024 роки. Також голова Громадської ради поділився своїм досвідом щодо формування та діяльності Громадських рад при ЦОВВ і запропонував свою кандидатуру до складу Ініціативної групи з метою формування професійного складу Громадської ради при Держгеокадастрі на 2022–2024 роки.
ВИРІШИЛИ:Взяти до відома доповідь Грибкова М. Є.
ІІ. Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі – розподіл обов’язків на завершальному етапі повноважень Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020-2022 рр. – доповідач Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ: (14:20 – 14:25)Доповідь Грибкова М. Є щодо організаційної структури та розподілу обов’язків між членами Громадської ради в умовах роботи Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 років на завершальному етапі її повноважень. Голова Громадської ради наголосив її членам на доцільності використання онлайн-платформ та електронних засобів зв’язку для обговорення та підготовки звернень до Держгеокадастру, розгляду поточних питань і оперативного прийняття рішень. Окремо було звернено увагу на необхідність включення до пріоритетних напрямів діяльності Держгеокадастру питання створення громадського контролю у сфері діяльності Держгеокадастру.  
ВИРІШИЛИ:Взяти до відома доповідь Грибкова М. Є.
ІІІ. Питання державної реєстрації земельних ділянок та наповнення Державного земельного кадастру актуальними і достовірними відомостями, впровадження сучасних електронних сервісів – доповідач Третяк Р. А.
СЛУХАЛИ: (14:25 – 14:45)Доповідь Третяка Р. А. щодо питань, пов’язаних із діяльністю державних кадастрових реєстраторів та організацією їх роботи у системі Держгеокадастру. Також у ході доповіді присутніх було ознайомлено із проблемними питаннями, що виникають у власників і користувачів земельних ділянок та суб’єктів господарської діяльності внаслідок помилок, що містяться у відомостях Державного земельного кадастру. Було наголошено на необхідності вжиття відповідних заходів щодо виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру. Окрему увагу було приділено питанню формування планово-картографічної основи 1:10000 та моніторингу земельних відносин в Україні, а також актуальності інформації щодо моніторингу земельних відносин, яка оприлюднюється на офіційному вебсайті Держгеокадастру
ВИСТУПИЛИ:Начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Департаменту ведення Державного земельного кадастру Держгеокадастру Кирилюк І. В. поінформував Громадську раду стосовно заходів, які вживаються Держгеокадастром для вирішення питань, пов’язаних із організацією роботи державних кадастрових реєстраторів в умовах здійснення оптимізації організаційної структури системи Держгеокадастру та щодо процедури виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, що виникли різних причин, у тому в результаті перенесення відомостей з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру
ОБГОВОРЕННЯ (14:45 – 14:55)
ВИРІШИЛИ:Взяти до відома доповідь Третяка Р. А. Продовжити обговорення цього питання в режимі онлайн. Питання моніторингу земельних відносин підготувати та розглянути на наступному засідання Громадської ради окремим питанням
ІV. Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ: (14:55 – 15:00)Голову Громадської ради Грибкова М. Є. щодо проведення наступного засідання Громадської ради
ВИРІШИЛИ:У разі необхідності обговорення питань моніторингу земельних відносин, пов’язаних із запровадженням ринку землі в Україні – набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» з 1 липня 2021 року, – провести позачергове засідання Громадської ради у листопаді 2021 року. Наступне чергове засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести у грудні 2021 року.

Голова Громадської ради                                                            Грибков М. Є.

Секретар засідання                                                                        Обручкова А. Ю.