Протокол четвертого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол четвертого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020-2022 рр

м. Київ

24 червня 2020 р.

Час проведення: 24 червня 2020 року з 11:00 до 13:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 9 осіб;

запрошені представники інститутів громадянського суспільства – у кількості 9 осіб;

представники Держгеокадастру:

Голова Держгеокадастру Лещенко Р. М.;

перший заступник Голови Держгеокадастру Мороз Ю. А.

заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційного забезпечення Департаменту забезпечення діяльності служби Адирхаєв Г. Б.;

заступник директора Департаменту – начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Лаврентієв В. П.;

в. о. начальника відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Павельєва А. Р.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Орієнтовний порядок денний, оприлюднений на сайті Держгеокадастру 5 червня 2020 р.:

  1. Запровадження відповідно до законодавства системи громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру в межах виконання основних завдань та реалізації функцій Громадської ради – доповідач Ковалець П. М.; співдоповідач Грибков М. Є.
  2. Звіт про проведення громадської експертизи відповідно до листа-звернення ФОП Пурік О. І. – доповідач Грибков М. Є.
  3. Питання залучення до участі в роботі Громадської ради відповідно до затвердженого Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020-2022 рр), нових членів Громадської ради, обрання асоційованих членів ГР – доповідач Князєв С. В.
  4. Розгляд висновків Держгеокадастру щодо врахування пропозицій Громадської ради при Держгеокадастрі, прийнятих на засіданні 24.03.2020 – доповідач Ларвентьєв В.П.
  5. Розгляд пропозицій щодо наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі та утворення Експертного комітету у складі ГР – доповідач Травянко О. І.
Початок засідання
(11:00 – 11:05) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що кількість присутніх членів Громадської ради (9 осіб) досягає кворуму, що означає про можливість проведення засідання Громадської ради.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь Голова Держгеокадастру Лещенко Р. М., перший заступник Голови Держгеокадастру Мороз Ю. А, представники Держгеокадастру та 9 запрошених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС).

Голова Громадської ради привітав Лещенка Р. М. із призначенням на посаду Голови Держгеокадастру і передав йому слово.

Вітальне слово Голови Держгеокадастру Лещенка Р. М.

(11:05 – 11:20)

Голова Держгеокадастру окреслив основні цілі та завдання, які планується реалізувати – це, перш за все, завершення земельної реформи та наведення порядку у земельних правовідносинах. Реалізації цих завдань сприятимуть прийняті останнім часом Верховною Радою України законодавчі акти, направлені на удосконалення земельного законодавства. Також очільник служби наголосив на необхідності реформування системи Держгеокадастру шляхом перетворення її у повністю сервісний орган державної влади.

Окремо Роман Лещенко запевнив членів Громадської ради при Держгеокадастрі, що в частині, що стосується законодавства та громадського моніторингу гарантує з боку Держгеокадастру безпрецедентні взаємовідносини з громадськістю, та додав, що система не може себе повноцінно реформувати із середини, не залучаючи громадськість

ВИСТУПИЛИ:

(11:20 – 11:40)

Коваль П. В, який запитав у керівника Держгеокадастру про його ставлення до необхідності існування у нашій державі з таким великим аграрним потенціалом міністерства з питань аграрної політики. Лещенко Р. М. погодився з думкою Коваля П. В. і висловив сподівання щодо того, що такий орган буде створений найближчим часом, оскільки на це є бажання Президента України та Прем’єр-міністра.

Грибков М. Є., який задав питання про анонсоване стовідсоткове наповнення відомостями Державного земельного кадастру до 01.08.2020 року. Лещенко Р. М. відповів, що це питання є першочерговим і нині триває процес інвентаризації земель та аудиту вже проведеної роботи, які є необхідною умовою для завершення наповнення Державного земельного кадастру.

Також Грибков М. Є. висловився з приводу того, що з 2018 року до січня 2020 року при Держгеокадастрі не створювалася Громадська рада, що обумовлювало труднощі для представників громадськості у отриманні інформації від Держгеокадастру. Та запропонував розглянути питання щодо збільшення чисельного складу Громадської ради при Держгеокадастрі 2020–2020 років. Лещенко Р. М. погодився з пропозицією Грибкова М. Є. та поінформував присутніх про те, що з моменту призначення його на посаду розпочато внутрішній аудит Держгеокадастру, який дозволить виявити помилки, допущені у роботі органу за попередні роки.

Лященко А. А. задав питання стосовно інформації в Державному земельному кадастрі про природоохоронні, режимні об’єкти, на які на сьогодні відсутня розроблена в установленому порядку землевпорядна документація. Лещенко Р. М. відповів, що ініціював створення робочої групи з перевірки землевпорядної документації по території України.

Після завершення відповідей на питання представників ІГС, присутніх на засіданні, головуючим запропоновано перейти до затвердження порядку денного засідання Громадської ради. На прохання доповідача з четвертого питання орієнтовного порядку денного (Лаврентьєв В.П.) змінити черговість питань порядку денного Головуючим запропоновано для затвердження порядок денний із зміненою черговістю питань, в якому питання № 4 поставлено першим, із відповідною зміною подальшої черговості.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
I. Розгляд висновків Держгеокадастру щодо врахування пропозицій Громадської ради при Держгеокадастрі до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі», прийнятих на третьому засіданні 24.03.2020
СЛУХАЛИ:

(11:40 – 11:50)

Звіт заступника директора Департаменту – начальника відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Лаврентієва В. П. про врахування пропозицій Громадської ради до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі»
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіт Лаврентієва В. П
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
II. Запровадження відповідно до законодавства системи громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру в межах виконання основних завдань та реалізації функцій Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

(11:50 – 12:00)

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі Грибков М. Є. зачитав доповідь члена Громадської ради Ковальця П. М., який відсутній на сьогоднішньому засіданні з поважної причини (письмова доповідь Ковальця П. М. додається до цього протоколу).

Доповнив письмову доповідь Ковальця П. М. наведенням прикладів організації системи громадського контролю в системі Держземагентсва у 2012 році (склад Громадської ради 2011 – 2013 рр) із акцентуванням на позитивних та негативних результатах запровадження такої системи громадського контролю силами Громадської ради.

Запропонував: 1) Відновити систему громадського контролю (моніторингу) у Держгеокадастрі шляхом направлення відповідного звернення до Держгеокадастру; 2) Доручити членам Громадської ради: Тараторіну Ю. М., Полтавцю А. М. та Ковальцю П. М. оформити текст звернення та погодити його з членами Громадської ради в порядку встановленому пунктом 3.13. Регламенту Громадської ради.

ВИРІШИЛИ 1. Відновити систему громадського контролю (моніторингу) у Держгеокадастрі, шляхом направлення відповідного звернення до Держгеокадастру;

2. Доручити членам Громадської ради: Тараторіну Ю. М., Полтавцю А. М. та Ковальцю П. М. оформити текст звернення та погодити його з членами Громадської ради в порядку встановленому пунктом 3.13. Регламенту Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ІII. Звіт про проведення громадської експертизи.
СЛУХАЛИ:

12:00 – 12:10

 

Голову Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова М. Є., який ознайомив присутніх із результатами громадської експертизи відповідно до листа-звернення ФОП Пурік О. І. (копії матеріалів проведення громадської експертизи додаються)

Запропонував взяти до відома звіт про проведення громадської експертизи, а представникам ІГС – членам Громадської ради, які приймали участь у проведені громадської експертизи, подальші дії щодо імплементації результатів проведення цієї експертизи проводити в порядку встановленому постановою КМУ від 05.11.2008 № 976 (із змінами та доповненнями).

ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до відома звіт про проведення громадської експертизи.

2. Представникам ІГС – членам Громадської ради, які приймали участь у проведені громадської експертизи, подальші дії щодо імплементації результатів проведення цієї експертизи проводити в порядку встановленому постановою КМУ від 05.11.2008 № 976 (із змінами та доповненнями).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ІV. Питання залучення до участі в роботі Громадської ради відповідно до затвердженого Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020-2022 рр), нових членів Громадської ради, обрання асоційованих членів Громадської ради
СЛУХАЛИ:

12:10 – 12:15

Князев С. В. оголосив, що до Громадської ради при Держгеокадастрі надійшли заяви від представників ІГС щодо включення до складу Громадської ради при Держгеокадастрі:

Лященка Анатолія Антоновича;

Підлісного Олександра Олександровича;

Стрельченко Лілії Володимирівни;

Покотило Вікторії Миколаївни.

Грибков М. Є. запропонував прийняти вказаних представників ІГС до асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі з відстроченням оформлення цього рішення на 7 днів – термін для надання секретарю Громадської ради повного пакету документів та дотримання вимог, встановлених пунктом 5.1. Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі та пунктами 6 та 10 «Типового положення про Громадську раду».

12:15 – 12:20 Обговорення запропонованих кандидатур та проекту рішення
ВИРІШИЛИ: Прийняти вказаних представників ІГС до асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі з відстроченням оформлення цього рішення на 7 днів – термін для надання секретарю Громадської ради повного пакету документів та дотримання вимог, встановлених пунктом 5.1. Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі та пунктами 6 та 10 «Типового положення про Громадську раду».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
V. Про утворення Експертного комітету у складі Громадської ради
СЛУХАЛИ:

12:20 – 12:30

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який поінформував присутніх про наявність в організаційній структурі Громадської ради Експертного комітету та запропонував на посаду голови Експертного комітету кандидатуру Полтавця А. М.
Обговорення
ВИРІШИЛИ:
  1. Доопрацювати назву Експертного комітету з урахуванням висловлених зауважень та внести відповідні зміни до Регламенту Громадської ради на наступному її засіданні.
  2. Головою Експертного комітету обрати члена Громадської ради Полтавця Анатолія Миколайовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
СЛУХАЛИ:

(12:30 – 12:40)

Доповідь запрошеного представника громадської організації «Народний інвестиційний форум України» Юрія Пащенка на тему: «Внесення земель територіальних громад у всесвітню електронну мережу ARCGIZ та залучення на основі цього фінансування соціально-економічних потреб територіальних громад України від міжнародних фінансових організацій (МФО) на принципі державно-приватного партнерства (ДПП/РРР)»
(12:40 – 12:50) Обговорення
ВИСТУПИВ: Заступник голови Громадської ради Князев С. В., який запропонував Юрію Пащенку надати свої письмові пропозиції Громадській раді для подальшого обговорення в режимі онлайн.
VI. Про проведення засідань Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

12:50 – 13:00

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував, враховуючи завдання, які були поставлені перед Громадською радою Головою Держгеокадастру Лещенком Р. М. щодо завершення земельної реформи, а також приймаючи до уваги строк набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» (01.07.2021р.), – проводити засідання Громадської ради при Держгеокадастрі один раз на місяць, що не суперечить ані Положенню про Громадську раду, ані приписам Типового положення про Громадську раду (постанова КМУ № 996 від 03 листопада 2010 року). Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести 29 липня 2020 року (час буде визначений у відповідному оголошені).
ВИРІШИЛИ: 1. Проводити засідання Громадської ради при Держгеокадастрі один раз на місяць упродовж періоду з липня 2020 до червня 2021 року (включно).

2. Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести 29 липня 2020 року (час визначити додатково та повідомити про нього у відповідному оголошені).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
Закриття засідання

 

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.