Протокол другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 рр
(з можливістю дистанційної участі)

м. Київ 7 червня 2021 р.

Час проведення: 7 червня 2021 року з 14:00 до 16:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні: члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 5 осіб – присутні,дистанційно – 5 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Microsoft Teams);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 3 осіб;

запрошені – у кількості 3 осіб;

представники Держгеокадастру:

перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М.;

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

головний спеціаліст відділу зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(14:00 – 14:10)Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є. Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру друге засідання Громадської ради у 2021 році проводиться із врахуванням обставин пом’якшення карантинних заходів та обмежень, з можливістю прийняття участі у засіданні в режимі відеоконференції. Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 10 осіб (5 осіб – присутні у залі засідань, 5 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі. Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь 3 асоційовані члени Громадської ради (дистанційно – 2; безпосередньо -1) та запрошені – 3 особи; беруть участь представники Держгеокадастру: перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М., заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б., головний спеціаліст відділу зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю. Оголосив перелік питань порядку денного засідання, запропонував відповідно до пропозиції асоційованого члена Громадської ради Гнітецького О. М. нову редакцію питання № 4 порядку денного, виклавши його назву у такому формулюванні  «Проблеми зміни систем координат при здійсненні робіт із землеустрою» і запропонував членам Громадської ради його затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у редакції, запропонованій головою Громадської ради – Грибковим М. Є.
І. Актуальні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 28.04.2021 (законопроект № 2194) – доповідач  Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ: (14:10 – 14:20)Доповідь Грибкова М. Є. про головні напрямки роботи Громадської ради при Держгеокадастрі та її участі в обговоренні проектів нормативно-правових актів, розміщених на офіційному сайті Держгеокадастру для громадського обговорення. Ознайомив зі змінами у плані роботи Громадської ради, що відбудуться у зв’язку з прийняттям закону України № 1423
ВИРІШИЛИ:Взяти до відома доповідь Грибкова М. Є.
ІІ. Практичний аспект впровадження Закону України №1423-ІХ від 28.04.2021: актуальні питання дерегуляції та спрощення земельних процедур – доповідач Полтавець А. М.
СЛУХАЛИ: (14:20 – 14:30)Доповідь члена Громадської ради Полтавця А. М. щодо спрощення земельних процедур у зв’язку з прийняттям закону України № 1423, зокрема, щодо порядку професійної підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, про особливості проходження іспитів та строки дії їхніх сертифікатів та інші організаційні питання роботи сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, а також питання організації роботи державних кадастрових реєстраторів в рамках пілотного проекту з державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності
ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДІ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (14:30 – 14:50)
ВИРІШИЛИ:Взяти до відома доповідь Полтавця А. М.
ІІІ. Питання громадського контролю за використанням та охоронною земель (ст. 190 Земельного кодексу України) в світлі останніх змін у земельному законодавстві та необхідність прийняття відповідного законопроекту для «реанімації» цієї норми Земельного кодексу України – доповідач перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М.
СЛУХАЛИ: (14:50 – 15:00)Доповідь першого заступника Голови Держгеокадастру Мірошниченка А. М., який ознайомив присутніх із положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 28.04.2021, які набирають чинності вже тепер та про зміни у системі земельних відносин, що відбудуться у зв’язку з набранням чинності цим Законом. Розповів про роль громадського контролю в умовах процесу децентралізації та особливості його застосування у цей період. Повідомив, що на сьогодні у Держгеокадастрі є відповідні напрацювання  щодо реалізації такої ініціативи Громадської ради та запропонував об’єднати зусилля Держгеокадастру та Громадської ради у цьому напрямку роботи.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (15:00 – 15:20)
 Голова Громадської ради Грибков М. Є. запропонував проект рішення з цього питання: «Доручити голові Громадської ради утворити робочу групу з розробки до 21.06.2021 проекту порядку громадського контролю і положення про громадських контролерів за використанням та охороною земель
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ІV. «Проблеми зміни систем координат при здійсненні робіт із землеустрою» – доповідач Гнітецький О. М.
СЛУХАЛИ: (15:20 – 15:30)Доповідьасоційованого члена Громадської ради Гнітецького О. М., який розповів про проблемні питання, що виникають у розробників землевпорядної документації у зв’язку із неузгодженістю земельного законодавства, зокрема, в частині використання Державної геодезичної референтної систем координат УСК-63 та УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою».
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (15:30 – 15:35)
ВИРІШИЛИ:Підготувати звернення Громадської ради до Держгеокадастру з пропозицією щодо вирішення проблемних питань зміни системи координат при здійсненні робіт із землеустрою.
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
V. Сталий розвиток сільських територіальних громад – аудит та паспортизація їх внутрішніх та зовнішніх ресурсів – доповідач Длігач О. І.; презентація Івченко В. М. – генеральний директор НДІ «Украгропромпродуктивність»
СЛУХАЛИ: (15:35 – 15:45)Доповідь генерального директора НДІ «Украгропромпродуктивність» Івченка В. М., який ознайомив присутніх із презентацією роботи очолюваної ним установи, розповів про історію її утворення, організаційну структуру та основні напрями і досягнення у роботі НДІ «Украгропромпродуктивність», зокрема, про роботу над проектом «Паспортизація ресурсів об’єднаних територіальних громад»
ВИСТУПИЛИ:Голова Громадської ради Грибков М. Є. який запропонував взяти до відома доповідь Івченка В. М. та запропонував доповідачу продовжити співпрацю із Громадською радою при Держгеокадастрі у режимі онлайн шляхом долучення його до спільноти у соцмережах
VІ. Делегування представників Громадської ради при Держгеокадастрі для роботи (представництва) в інших консультативно-дорадчих органах Держгеокадастру
(15:45 – 15:55)Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який ознайомив присутніх із пропозицією в. о. начальника відділу запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру Кунца Віктора Адольфовича щодо включення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Держгеокадастру члена Громадської ради при Держгеокадастрі.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИЛИ:Запропонувати включити до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Держгеокадастру члена Громадської ради Діденко Ірину Станіславівну
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
VІІ. Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ: (15:55 – 16:00)Голову Громадської ради Грибкова М. Є., щодо проведення наступного засідання Громадської ради
ВИРІШИЛИ:Визначити орієнтовну дату та час проведення наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі – 8 липня 2021 року о 14:00

Голова Громадської ради                                                            Грибков М. Є.

Секретар засідання                                                                        Обручкова А. Ю.