Протокол другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

завантажити в pdf

 

Протокол другого засідання
Громадської ради при Держгеокадастрі
(складу 2020-2022 рр)

м. Київ 

07 лютого 2020 р.

Час проведення: 07 лютого 2020 року з 11:00 до 13:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 8 осіб;

запрошені представники ІГС – у кількості 8 осіб

представники Держгеокадастру – головний спеціаліст Департаменту забезпечення діяльності служби Павельєва А. Р. уповноважена особа Держгеокадастру Обручкова А. Ю.

Початок засідання. Схвалення уточненого порядку денного засідання Громадської ради
СЛУХАЛИ:

(11:00 – 11:15)

Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що кількість присутніх членів Громадської ради (8 осіб) досягає кворуму, що означає про початок засідання Громадської ради.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради також беруть участь 8 представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які напередодні заявили про своє бажання прийняти участь у роботі Громадської ради та бути присутніми на її засіданні у письмових зверненнях до голови Громадської ради.

Інформував присутніх про участь у роботі Громадської ради при Держгеокадастрі представників ІГС, які не входять до її складу, затвердженого наказом Держгеокадастру від 24.01.2020 № 12.

Довів до відома присутніх уточнений порядок денний засідання та запропонував перейти до голосування про його схвалення.

ВИРІШИЛИ: Схвалити уточнений порядок денний засідання у такий редакції:

1.      Схвалення зауважень та пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік.

2.      Затвердження організаційної структури Громадської ради при Держгеокадастрі (обрання голів підрозділів).

3.      Схвалення проекту Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі складу 2020-2022 років та направлення його для затвердження до Держгеокадастру.

4.      Обрання заступника Голови Громадської ради при Держгеокадастрі.

5.      Формування пропозиції до Держгеокадастру щодо покладення функцій секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі на представника Держгеокадастру Обручкову А. Ю.

6.      Розгляд пропозицій до проекту Закону України «Про громадські ради при органах виконавчої влади» та прийняття рішення щодо підтримки цього проекту Закону.

7.       Звернення присутніх на засіданні представників інститутів громадянського суспільства з пропозиціями щодо організації співпраці.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.

 

І. Схвалення зауважень та пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік.
СЛУХАЛИ:

11:15 – 11:30

 

Голову Громадської ради при Держгеокадастрі  Грибкова М. Є.

Інформував, що орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік був розроблений та затверджений Держгеокадастром наприкінці 2019 року, тоді, коли ще тільки йшов процес підготовки до установчих зборів з формування нинішнього складу Громадської ради.

Повідомив, що на сьогодні на офіційному вебсайті Держгеокадастру у рубриці «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» у стадії обговорення перебувають сім проектів нормативно-правових актів, та запропонував членам Громадської ради розглянути їх та надати свої пропозиції та зауваження.

ВИСТУПИЛИ: Даценко Л. М. запропонувала до розгляду пропозиції у вигляді порівняльної таблиці змін та доповнень до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі», підготовлені нею спільно з фахівцями ІГС, який вона представляє, та направити зазначену порівняльну таблицю на розгляд до Держгеокадастру.

Кошиль А.Г.  підтримав пропозицію Даценко Л. М. та наголосив на необхідності доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі».

СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував перейти до голосування щодо підтримки пропозицій Даценко Л. М. і Кошиля А.Г.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Даценко Л. М. і Кошиля А.Г. щодо звернення до Держгеокадастру стосовно врахування зауважень (змін та доповнень) до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі»
СЛУХАЛИ:

11:30 – 11:40

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував напрацювати пропозиції стосовно розроблення Держгеокадастром нових проектів нормативно-правових актів, які не включені до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019 № 353
ВИСТУПИЛИ: Ковалець П. М., який запропонував членам Громадської ради до наступного засідання ще раз проаналізувати всі проекти нормативно-правових актів, які включені до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019 № 353.
СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував перейти до голосування з питання зауважень до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома пропозицію Грибкова М. Є. щодо внесення зауважень до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019 № 353, в частині його наповнення та висвітлення проектів нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ІІ. Затвердження організаційної структури Громадської ради при Держгеокадастрі (обрання голів підрозділів)
СЛУХАЛИ:

11:40 – 11:45

Голову Громадської ради Грибкова М. Є. з пропозицією про те, що члени Громадської ради працюватимуть у трьох комітетах:

1.      Комітет по роботі з громадянами та ІГС;

2.      Комітет моніторингу діяльності Держгеокадастру;

3.      Комітет законотворчої ініціативи.

Запропонував членам Громадської ради працювати у всіх комітетах одночасно не обмежуватися закріпленням за одним із них, а обрати лише голів комітетів, які будуть координувати роботу членів Громадської ради за вказаними напрямками, та запропонував кандидатури на посади голів комітетів:

Князева С. В.  – обрати головою Комітету по роботі з громадянами та ІГС;

Тараторіна Ю. М. – обрати головою Комітету моніторингу діяльності Держгеокадастру;

Даценко Л. М. – обрати головою Комітету законотворчої ініціативи.

Запропонував після обговорення кандидатур перейти до голосування за кожну кандидатуру окремо.

11:45 – 11:50 Обговорення запропонованих кандидатур
ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатуру Князева С. В.

«за» – 7; «утримались» – 1; «проти» – 0.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатуру Тараторіна Ю. М.

«за» – 7; «утримались» – 1; «проти» – 0.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатуру Даценко Л. М.

«за» – 7; «утримались» – 1; «проти» – 0.

ВИРІШИЛИ: Обрати Князева С. В.  – головою Комітету по роботі з громадянами та ІГС; Тараторіна Ю. М. – головою Комітету моніторингу діяльності Держгеокадастру; Даценко Л. М. – головою Комітету законотворчої ініціативи.
ІІІ. Схвалення проекту Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

11:50 – 12:00

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який поінформував запрошених членів ІГС про те, що проекті Положення передбачено норму щодо прийняття членом Громадської ради в процесі її діяльності, проте остаточне рішення з цього питання може бути прийнято після висновку Юридичного департаменту Держгеокадастру.

Запропонував розглянути та обговорити зауваження членів Громадської ради, які викладені у вигляді Порівняльної таблиці до проекту Положення за результатами його обговорення членами Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Ковалець П. М., який запропонував передбачити у проекті Положення про Громадську раду норму про те, що голова Громадської ради є членом колегії Держгеокадастру та бере участь у керівних та інших органах Держгеокадастру за згодою.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Схвалити проект Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі з урахуванням зауважень і пропозицій членів Громадської ради і подати його на затвердження до Держгеокадастру.
ІV. Обрання заступника голови Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

12:00 – 12:10

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., запропонував членам Громадської ради висловитися за кандидатури заступника голови Громадської ради.

Князев С. В. запропонував кандидатуру Травянка О. І.

Голова Громадської ради Грибков М. Є. наголосив на тому яку на важливу роль відіграють у сучасному суспільно-політичному житті країни ІГС, діяльність яких пов’язана із захистом прав інвалідів, ветеранів АТО, ЗСУ, рятувальників та ін., і один із таких ІГС очолює Трявянко О. І. Підтримав пропозицію Князєва С. В.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 7; «утримались» – 1; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови Громадської ради при Держгеокадастрі Травянка О. І.
V. Формування пропозиції щодо покладення функцій секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі на представника Держгеокадастру Обручкову А. Ю.
СЛУХАЛИ:

12:10 – 12:20

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував доручити йому, як голові Громадської ради звернутися до Держгеокадастру з пропозицією щодо покладення функцій секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі на представника Держгеокадастру Обручкову А. Ю. шляхом видачі відповідного наказу.
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 8; «утримались» – 1; «проти» – 0.
VІ. Розгляд пропозицій до проекту Закону України «Про громадські ради при органах виконавчої влади» та прийняття рішення щодо підтримки цього проекту Закону.
СЛУХАЛИ:

12:20 – 12:30

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який розповів про важливість функціонування при ЦОВВ громадських рад та їх роль у суспільно-політичному житті. Передав слово ініціатору проекту Ковальцю П.М.
ВИСТУПИЛИ: Ковалець П. М., який розповів про те, що ІГС, який делегував його до складу Громадської при Держгеокадастрі, напрацював певні законодавчі ініціативи, які стосуються функціонування громадських рад, та ознайомив присутніх з основними аспектами його проекту.
  Обговорення положень представленого законопроекту.
СЛУХАЛИ:

12:20 – 12:30

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував перенести прийняття рішення по цьому питанню на наступне засідання Громадської ради і перейти до голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утримались» – 0; «проти» – 0.
VІІ. Звернення запрошених представників ІГС щодо членства у Громадській раді при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

12:30 – 13:00

Голова Громадської ради Грибков М. Є. оголосив які ІГС беруть участь у засіданні і виявили бажання бути членами Громадської ради при Держгеокадастрі.

Повідомив, що ініціативною групою в межах її повноважень було визначено кількість членів Громадської ради – 15 осіб. І оскільки обраний на установчих зборах і затверджений наказом склад Громадської ради налічує 12 осіб, то 3 місця на сьогодні є вакантними.

Зважаючи на це, Грибков М. Є. запропонував бажаючим представникам ІГС подати відповідні документи секретарю Громадської ради і на  наступному засіданні Громадської ради запропонував розглянути кандидатури та провести рейтингове голосування за участю членів Громадської ради з визначення 3 представників ІГС, які увійдуть до складу Громадської ради при Держгеокадастрі. Зауважив, що остаточне рішення з цього питання має бути прийняте Держгеокадастром на підставі відповідного висновку Юридичного департаменту.

ВИСТУПИЛИ: Ковалець П. М. поінформував про кількість членів Громадських рад в інших ЦОВВ і наголосив на важливості конструктивної співпраці членів Громадської ради та асоційованих членів незалежно від їх статусу.
ВИСТУПИЛИ: Запрошений представник ІГС Олег Пілат виступив з пропозицією проведення тематичного семінару за участю членів Громадської ради у березні 2020 року.

Полтавець А. М. запропонував підтримати пропозицію Пілата О. і запропонував провести семінар у квітні 2020 року у зв’язку з відзначенням у березні цього року 20-річчя Дня землевпорядника.

13:00 Голова Громадської ради Грибков М. Є. оголосив вичерпаним порядок денний другого засідання Громадської ради та закрив засідання.

 

Голова Громадської ради                                                            Грибков М. Є.

Секретар засідання                                                                        Обручкова А. Ю.

 

Додаток 1

 

Зауваження та пропозиції
до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019 № 353 (ОППК)

На вебсайті Держгеокадастру у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів» можна знайти лише один проект нормативно-правового акта (далі – НПА), який внесений до ОППК – це проект постанови Кабінету Міністрів України (порядковий номер 14 у ОППК).

Відповідно підготувати пропозиції та зауваження Громадська рада може тільки до цього проекту, оскільки зміст інших проектів НПА (які містяться в ОППК) не оприлюднений на сайті Держгеокадастру. Цей недолік має бути виправлений шляхом координації взаємовідносин між фахівцями Держгеокадастру – авторами (розробниками) певних проектів НПА, з одного боку та членами Громадської ради з  іншого боку.

Зворотна ситуація!

У розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів» є проекти НПА, яких немає в ОППК. Це: 1) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580» (оприлюднений 24.01.2020); 2) проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (оприлюднений 21.01.2020); 3) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв» (оприлюднений 20.01.2020); та 4) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі» (оприлюднений 16.01.2020).

Пропонуємо оперативно вносити зміни до ОППК та своєчасно ознайомлювати Громадську раду з такими напрацюваннями.

 

Додаток 2

Пропозиції члена Громадської ради
Даценко Л. М. до проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку
побудови Державної геодезичної мережі»

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі»

Чинна редакція
Зміни запропоновані ДЕРЖГЕОКАДАСТРОМ
Зміни запропоновані
ГР
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

RTK (Real Time Kinematic) – режим спостережень глобальної навігаційної супутникової системи, який дає змогу визначати місцеположення пунктів у реальному часі.

Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
10. Складовими Державної геодезичної мережі є геодезична (планова), нівелірна (висотна) та гравіметрична мережі, пункти яких повинні бути суміщені або між якими встановлено надійний геодезичний зв’язок.
10. Складовими Державної геодезичної мережі є українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, геодезична (планова), нівелірна (висотна) та гравіметрична мережі, пункти яких можуть бути суміщені або між якими встановлено надійний геодезичний зв’язок.
Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
норма відсутня
10¹. Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включає:

постійно діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких безперервно проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

періодично діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

центри оброблення інформації (Центр геодезичних досліджень Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук та Центр контролю навігаційного поля ДКА).

10¹. Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включає:

постійно діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких безперервно (виключити) проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

періодично діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

центр управління адміністратора української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

центри оброблення інформації (Центр геодезичних досліджень Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук та Центр контролю навігаційного поля ДКА).

11. Геодезична (планова) мережа включає українську постійно діючу (перманентну) мережу спостережень глобальних навігаційних супутникових систем та геодезичні (планові) мережі 1, 2 і 3 класу.
11. Геодезична (планова) мережа включає геодезичні (планові) мережі 1, 2 і 3 класу.
Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
Геодезична (планова) мережа
Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем
Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
21. Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечує безперервне відтворення загальноземної та європейської геодезичної систем координат і редукування результатів спостережень, координатних визначень на єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів припливних та інших рухів земної кори.

Функціонування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечується в результаті скоординованої діяльності відповідних органів виконавчої влади та Національної академії наук з використанням технічних засобів спостереження за орбітальними угрупованнями навігаційних систем типу NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, Galileo з метою задоволення потреб національної економіки і населення держави.

Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включає:

постійно діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких безперервно проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

періодично діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

центри оброблення інформації (Центр геодезичних досліджень Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук та Центр контролю навігаційного поля ДКА).

Просторове положення станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається методами супутникових геодезичних спостережень в загальноземній системі координат з відносною похибкою Δр/р = 1:10-8 (Δр – середня квадратична похибка визначення вектора р) за середньої відстані між ними 100-300 кілометрів.

Частина станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включена у Європейську перманентну мережу – European Permanent Network (EPN) та мережу станцій Міжнародної служби геодинаміки – International GPS Geodinamics Service (IGS).

Норма відсутня.

21. Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечує безперервне відтворення загальноземної та європейської геодезичної систем координат і редукування результатів спостережень, координатних визначень на єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів припливних та інших рухів земної кори.

Функціонування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечується в результаті скоординованої діяльності відповідних органів виконавчої влади та Національної академії наук з використанням технічних засобів спостереження за орбітальними угрупованнями навігаційних систем типу NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, Galileo з метою задоволення потреб національної економіки і населення держави.

Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включає:

постійно діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких безперервно проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

періодично діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

центри оброблення інформації (Центр геодезичних досліджень Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук та Центр контролю навігаційного поля ДКА).

Просторове положення станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається методами супутникових геодезичних спостережень в загальноземній системі координат з відносною похибкою Δр/р = 1:10-8 (Δр – середня квадратична похибка визначення вектора р) за середньої відстані між ними 100-300 кілометрів.

Частина станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включена у Європейську перманентну мережу – European Permanent Network (EPN) та мережу станцій Міжнародної служби геодинаміки – International GPS Geodinamics Service (IGS).

Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечує надання на всій території України постійно діючих RTK-сервісів для топографо-геодезичних та кадастрових зйомок.

Здійснення заходів щодо створення та забезпечення функціонування мережі станцій, створення та супроводження програмного забезпечення, технічне й технологічне забезпечення, контроль визначення та розповсюдження диференційних поправок в режимі реального часу і результатів спостережень, збереження та захист даних української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем покладається на адміністратора української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Функції адміністратора української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем здійснює державне унітарне підприємство, визначене Держгеокадастром та віднесене до сфери його управління.

Фінансове забезпечення адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем здійснюється на підставі договорів, укладених з:

Держгеокадастром на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем;

юридичними та фізичними особами, яким надаються диференційні поправки в режимі реального часу і результати спостережень української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Адміністратор української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем щороку для забезпечення процесу адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем надає Держгеокадастру у вигляді пропозицій до щорічних договорів розрахунки необхідних обсягів фінансування на наступний бюджетний рік для забезпечення джерел покриття витрат, пов’язаних з адмініструванням української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем».

Порядок адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається Мінагрополітики.

Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
Норма відсутня.

22.

Геодезична (планова) мережа

22.

Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
Геодезичні мережі спеціального призначення

29. Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі є вихідними пунктами для побудови геодезичних мереж спеціального призначення.

До геодезичних мереж спеціального призначення належать:

геодезичні мережі згущення 4 класу та 1 і 2 розряду, які будуються для забезпечення кадастрової та містобудівної діяльності, створення місцевих систем координат;

геодезичні мережі для інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, гірничої справи, формування інженерної та транспортної інфраструктури;

геодезичні мережі для геодинамічних досліджень на основі геодезичних вимірювань.

Геодезичні мережі спеціального призначення

29. Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі є вихідними пунктами для побудови геодезичних мереж спеціального призначення.

До геодезичних мереж спеціального призначення належать:

постійно діючі станції мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, які побудовані органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

геодезичні мережі згущення 4 класу та 1 розряду, які будуються для забезпечення кадастрової та містобудівної діяльності, створення місцевих систем координат;

геодезичні мережі для інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, гірничої справи, формування інженерної та транспортної інфраструктури;

геодезичні мережі для геодинамічних досліджень на основі геодезичних вимірювань.

30. Геодезичні мережі спеціального призначення будуються методами супутникових геодезичних спостережень, а також традиційними лінійно-кутовими методами.

У сейсмічно активних і техногенних районах країни на геодинамічних полігонах створюються просторові геодезичні мережі для вивчення сучасних рухів земної кори.

30. Геодезичні мережі спеціального призначення, у тому числі постійно діючі мережі станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем можуть будувати органи державної влади і органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи для забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт під час містобудівної і кадастрової діяльності, землеустрою, надрокористування, іншої діяльності.
31. Кутові, лінійні, висотні, астрономо-гравіметричні вимірювання та супутникові спостереження у просторових геодезичних мережах проводяться з підвищеною точністю і приводяться до єдиної геодезичної системи для використання їх у процесі вирівнювання Державної геодезичної мережі.
31.  Постійно діючі  мережі станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, які побудовані органами державної влади, органами  місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами передають,  на  безоплатній основі, результати спостережень  адміністратору банку геодезичних даних.

Адміністратор банку геодезичних даних виконує щоденний моніторинг стану та стабільності постійно діючих станцій мереж спостережень глобальних навігаційних супутникових систем спеціального призначення із відображенням результатів на геопорталі Державної геодезичної мережі.

32. Порядок утворення геодинамічних полігонів, періодичність і точність геодезичних та гравіметричних вимірювань на них регламентуються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
32. У сейсмічно активних і техногенних районах країни на геодинамічних полігонах створюються просторові геодезичні мережі для вивчення сучасних рухів земної кори.

Кутові, лінійні, висотні, астрономо-гравіметричні вимірювання та супутникові спостереження у просторових геодезичних мережах проводяться з підвищеною точністю і приводяться до державної геодезичної системи відліку для використання їх у процесі вирівнювання Державної геодезичної мережі.

Порядок утворення геодинамічних полігонів, періодичність і точність геодезичних та гравіметричних вимірювань на них регламентуються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(Пункт 32 утворюється об’єднанням 2-го абзацу пункту 30 із пунктами 31 та 32 діючої постанови)

33. Геодезичний моніторинг Державної геодезичної мережі включає:

моніторинг стану та стабільності геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі;

спостереження за горизонтальними і вертикальними деформаціями земної поверхні, зміною величин прискорення вільному падінні на території країни.

33. Геодезичний моніторинг Державної геодезичної мережі включає:

моніторинг стану та стабільності геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі;

моніторинг цілісності та стабільності Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, контроль визначення та розповсюдження диференційних поправок в режимі реального часу;

спостереження за горизонтальними і вертикальними деформаціями земної поверхні, зміною величин прискорення вільному падінні на території країни.

Підтримує зміни в редакції Держгеокадастру.
Математичне оброблення результатів вимірювання та каталогізація пунктів Державної геодезичної мережі

40. Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі після сумісного вирівнювання підлягають каталогізації. Порядок і особливості каталогізації геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі регламентуються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Математичне оброблення результатів вимірювання та каталогізація пунктів Державної геодезичної мережі

40. За результатами побудови, обстеження та моніторингу Державної геодезичної мережі адміністратором банку геодезичних даних один раз на  п’ять років виконується її вирівнювання та складання каталогу координат і висот геодезичних пунктів.

Порядок і особливості каталогізації геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі регламентуються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Банк геодезичних даних

43. Функції адміністратора банку геодезичних даних виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратором банку геодезичних даних створюються та забезпечується функціонування у відкритому доступі сервісів для передачі заявникам геодезичних даних.

Банк геодезичних даних

43. Функції адміністратора банку геодезичних даних виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор банку геодезичних даних здійснює заходи з формування, ведення обліку і використання геодезичної інформації, ведення баз даних та архівів банку геодезичних даних, а також зберігання та оброблення геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних Державної геодезичної мережі, виконує функції адміністрування банку геодезичних даних та забезпечує користувачів актуальною геодезичною інформацією з банку геодезичних даних.

Геодезична інформація  надається у користування у вигляді виписок із банку геодезичних даних, терміном на 1 рік.