Протокол першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 рр
засідання в режимі відеоконференції (дистанційна участь)

м. Київ

30 березня 2021 р.

Час проведення: 30 березня 2021 року з 11:00 до 13:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 2 особи – присутні, дистанційно – 9 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Microsoft Teams);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 3 осіб;

представники Держгеокадастру:

перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М.;

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(11:00 – 11:10) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру, підготовленого із врахуванням карантинних заходів та обмежень, сьогоднішнє засідання Громадської ради проводитиметься в режимі відеоконференції.

Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 11 осіб (2 особи – присутні у залі засідань, 9 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь 3 асоційовані члени Громадської ради (дистанційно – 2; безпосередньо -1).

Також голова Громадської ради повідомив, що у засіданні Громадської ради беруть участь представники Держгеокадастру: перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М., заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б., головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Оголосив перелік питань порядку денного засідання, запропонував змінити черговість розгляду питань, додати до нього питання щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» та питання щодо ротації складу Громадської ради і запропонував членам Громадської ради його затвердити.

ВИСТУПИЛИ: Третяк Р. А., який запропонував розглянути питання щодо стану приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 17.06.2020 № 711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у редакції, запропонованій Грибковим М. Є. та Третяком Р. А.
І. Питання ротації складу Громадської ради – доповідач Грибков М.Є.
СЛУХАЛИ:

(11:10 – 11:15)

Грибкова М.Є., який довів до відома присутніх те, що на сьогодні член Громадської ради Рибалка Зінаїда Володимирівна була відсутня на останніх двох засіданнях Громадської ради поспіль, що відповідно до Положення про Громадську раду є підставою для переведення її до асоційованих членів Громадської ради та запропонував прийняти на її місце асоційованого члена Громадської ради Діденко Ірину Станіславівну, представника Громадської спілки «Аграрний союз України»
ВИРІШИЛИ: 1. Виключити із складу членів Громадської ради при Держгеокадастрі Рибалко Зінаїду Володимирівну, перевівши її до складу асоційованих членів Громадської ради.

2. Прийняти до складу членів Громадської ради при Держгеокадастрі Діденко Ірину Станіславівну, асоційованого члена Громадської ради, представника Громадської спілки «Аграрний союз України», як найближчої за рейтингом кандидатки до складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято
ІІ. Обговорення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік. – доповідач Грибков М. Є
СЛУХАЛИ:

(11:15 – 11:30)

Звіт Голови Громадської ради Грибкова М. Є. про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік.

Письмовий виклад Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік на п’яти сторінках додається до цього протоколу.

ВИСТУПИЛИ: Коваль П. В., який запропонував членам Громадської ради схвалити Звіт та визнати роботу Громадської ради при Держгеокадастрі у 2020 році задовільною
ВИРІШИЛИ: Схвалити Звіт Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік та визнати роботу Громадської ради за 2020 рік задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято.
ІІІ. Обговорення Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік та питання переформатування діяльності Громадської ради з урахуванням обставин реорганізації Держгеокадастру – доповідач Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ:

(11:30 – 11:45)

Обговорення Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік

Грибкова М. Є., який ознайомив присутніх із Річним планом роботи Громадської ради на 2021 рік та повідомив, що зазначений документ був підготовлений з урахуванням положень Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.12.2020 № 582 та Плану роботи Держгеокадастру на 2021 рік, затвердженого Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 22.01.2021 р., які розміщені на офіційному вебсайті Держгеокадастру. Доповідач зауважив, що зазначені документи Держгеокадастру не синхронізовані між собою в частині завдань, що стосуються розробки проектів нормативно-правових актів та наголосив на необхідності врахування Держгеокадастром цього зауваження у подальшій роботі.

ВИСТУПИЛИ: Коваль В. П., який запропонував:

Річний план роботи Громадської ради на 2021 рік затвердити;

на наступному засіданні Громадської ради у разі необхідності скоригувати його з урахуванням Плану роботи Держгеокадастру на 2021 рік.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити План роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік.

2. Голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову М. Є., секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Обручковій А. Ю. забезпечити оприлюднення Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:

(11:45 – 11:50)

Переформатування діяльності Громадської ради з урахуванням обставин реорганізації Держгеокадастру та карантинних обмежувальних заходів.

Грибкова М. Є., який рекомендував членам Громадської ради у разі потреби проводити з використанням онлайн-інструментів позачергові засідання Громадської ради для оперативного обговорення та вирішення питань, що стосуються діяльності їх ІГС в рамках роботи Громадської ради при Держгеокадастрі. Інформацію про прийняті рішення передавати секретарю Громадської ради для оприлюднення на сайті Держгеокадастру. При цьому, зберегти регламент роботи Громадської ради, який був запроваджений у 2020 році, а саме: кожний місяць проводити чергове засідання Громадської ради, що і передбачено Планом роботи Громадської ради на 2021 рік, який щойно був затверджений Громадською радою. Такий режим роботи Громадської ради при Держгеокадастрі і визначений, як Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі, так і її Регламентом.

ВИРІШИЛИ: Погодитись з рекомендаціями Голови Громадської ради Грибкова М. Є. щодо регламенту роботи Громадської ради при Держгеокадастрі у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято.
ІV. Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» – доповідач Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ:

(11:50 – 12:10)

Доповідь Грибкова М.Є., який повідомив, що на офіційному вебсайті Держгеокадастру у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів» 01.03.2021 оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» та ознайомив присутніх із положеннями цього проекту.
ВИСТУПИЛИ: Третяк Р. А., який наголосив на необхідності врахування у проекті закону положення щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель в межах новостворених ОТГ відповідно до реформи децентралізації, а також уточнення положення щодо охорони ґрунтів.
Діденко І. С., яка повідомила, що зауваження, висловлене Третяком А. М., враховано у законопроекті реєстр. № 2194.
Мірошниченко А. М., який запевнив членів Громадської ради, що всі пропозиції громадськості до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» будуть розглянуті Держгеокадастром незважаючи на формальності та встановлені терміни його громадського обговорення.
Асоційований член Громадської ради Длігач О. І., який підтримав пропозицію Третяка Р. А.
ВИРІШИЛИ: Підтримати в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» та рекомендувати Держгеокадастру розглянути пропозиції до законопроекту, висловлені членом Громадської ради Третяком Р. А. (письмовий виклад пропозицій до законопроекту додається до цього протоколу).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято
V. Обговорення питання виконання пункту 4 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України від 17.06.2020 № 711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» щодо встановлених ним обов’язків для Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – строк виконання яких сплинув 24.01.2021 – доповідач Третяк Р. А.
СЛУХАЛИ:

(12:10 – 12:30)

Грибкова М.Є., який повідомив про суть розгляду цього питання порядку денного, ознайомив присутніх із змістом пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17.06.2020 р. № 711 передав слово Третяку Р. А.
Третяка Р. А., який висловився щодо неприпустимості затягування процесу розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів визначених абзацом першим пункту 4, а саме: Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування, Порядку та умов надання і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; а також – неприпустимості затягування процедури приведення КМУ своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Підкреслив, що таке затягування негативно впливає на виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх обов’язку щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
ВИСТУПИЛИ: Мірошниченко А. М., який повідомив, що Мінрегіонбуд та Держгеокадастр мають спільно привести у відповідність до цього Закону деякі нормативно-правові акти. У сфері відповідальності Держгеокадастру перебувають класифікатори функціональних зон, класифікатора видів цільового призначення земель і таблиця відповідності між ними. Зауважив, що перелік функціональних зон від Мінрегіонбуду отримано нещодавно, тому процес розроблення відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України ще триває. Разом з тим, Держгеокадастр вважає недоцільним змінювати класифікатор видів цільового призначення земель.
ВИРІШИЛИ: Вжити заходів щодо забезпечення ефективної комунікації між Держгеокадастром (перший заступник Голови Мірошниченко А. М.) та Громадською радою (голова Комітету законотворчої ініціативи Даценко Л. М.) із залученням до обговорення цього питання члена Громадської ради Третяка Р.М., шляхом проведення робочої зустрічі зазначених осіб із предметом обговорення «Стан вирішення питань визначених пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17.06.2020 р. № 711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» з урахуванням строку набрання чинності цим Законом з 24.07.2021 р.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято
VІ. Різне
ВИСТУПИЛИ:

(12:30 – 13:00)

Діденко І. С., яка розповіла про проблемні питання несформованих земельних масивів сільськогосподарських земель, зокрема, питання обміну земельними ділянками та питання оформлення місцевими органами польових доріг в межах таких масивів.
Мірошниченко А. М., який повідомив, що для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі земельні масиви необхідно запровадження відповідного функціоналу. Разом з тим, вирішення цього питання передбачено у розробленому Держгеокадастром законопроекті щодо консолідації земель.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИЛИ: Звернутися до Держгеокадастру з пропозицією надіслати своїм територіальним органам (кадастровим реєстраторам) інструктивного листа з роз’ясненням питання щодо реєстрації прав на ділянки несформованих земельних масивів сільськогосподарських земель. Доручити виконання цього рішення члену Громадської ради при Держгеокадастрі Діденко І. С.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ: Звенигорецький Р. І., який розповів про проблемні питання, що виникли у зв’язку з реорганізацією територіальних органів Держгеокадастру та про наслідки цього процесу, зокрема у Вінницькій області, та запропонував ініціювати питання стосовно активізації діяльності Моніторингових комітетів та посилення їх комунікації із структурними підрозділами на місцях.
Длігач О. І., який запропонував залучити до роботи комісії, яка була створена Держгеокадастром відповідно до наказу від 25.03.2021 № 172 для проведення перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру в Одеській області з питань регулювання земельних відносин, членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру в Одеській області. Письмовий виклад виступу асоційованого члена Громадської ради Длігача О.І. додається до цього протоколу.
ВИРІШИЛИ: Питання щодо активізації діяльності Моніторингових комітетів та посилення їх комунікації із структурними підрозділами на місцях, а також питання залучення членів представників Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру в Одеській області до роботи Комісії, утвореної наказом Держгеокадастру від 25.03.2021 р. № 172 обговорити в режимі онлайн та вирішити шліхом прийняття відповідних звернень до Держгеокадастру.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ:

(письмовий виклад виступу в чаті онлайн засідання)

Александров О. В., який нагадав про невиконання рішень Громадської ради щодо виготовлення посвідчень для членів Громадської ради та забезпечення членам Громадської ради права доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Держгеокадастр (пункт 5 Типового положення про Громадську раду, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 та стаття 4 Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженого наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020). Запропонував доручити голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову М. Є. забезпечити виконання цих рішень протягом одного місяця та доповісти про їх виконання на наступному черговому засіданні Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.