Протокол першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол першого засідання
Громадської ради при Держгеокадастрі
(складу 2020-2022 рр) 

 м. Київ

24 січня 2020 р.

Час проведення: 24 січня 2020 року з 12:00 до 12:30.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

Члени Громадської ради при Держгеокадастрі, відповідно до наказу Держгеокадастру від 24.01.2020 р. № 12 – у кількості 12 осіб (додаток № 1);

представники Держгеокадастру – начальник Управління забезпечення діяльності служби Адирхаєв Г. Б.; уповноважена особа Держгеокадастру Обручкова А. Ю.

І. Відкриття першого засідання Громадської ради.

Інформація уповноваженої особи Держгеокадастру Обручкової А. Ю. про затвердження складу Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020-2022 роки.   Довела до відома учасників першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі зміст наказу Держгеокадастру про затвердження складу Громадської ради при Держгеокадастрі на підставі протоколу установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Держгеокадастрі. Передала слово для інформації голові ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради Грибкову М. Є

СЛУХАЛИ:

(12:05 – 12:10)

 

Інформація голови Ініціативної групи Грибкова М. Є. про припинення повноважень Ініціативної групи та необхідності формування робочих органів першого засідання новообраної Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020-2022 роки

Запропонував обрати головою першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі члена Громадської ради Бороздіна Костянтина Миколайовича до обрання голови Громадської ради при Держгеокадастрі; секретарем першого засідання члена Громадської ради Шульгу Катерину Василівну.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі (до обрання Голови Громадської ради) члена Громадської ради Бороздіна Костянтина Миколайовича; секретарем першого засідання Громадської ради – члена Громадської ради Шульгу Катерину Василівну.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «утримались» – 0; «проти» – 0.
СЛУХАЛИ:

(12:10 – 12:15)

Інформація Голови першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі Бороздіна К. М. про необхідність обрання Голови Громадської ради. Обговорення питання висування кандидатур на посаду Голови Громадської ради.
ВИСТУПИЛИ: Травянко О. І. звернувся до учасників першого засідання Громадської ради з пропозицією обрати Головою Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020-2022 роки Грибкова Михайла Євгеновича.

Тараторін Ю. М. підтримав пропозицію члена Громадської ради Травянко О. І. щодо кандидатури Грибкова М. Є.

Інших кандидатур не було запропоновано.

Бороздін К. М. запропонував внести до списку кандидатів на посаду Голови Громадської ради кандидатуру члена Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова Михайла Євгеновича та провести вибори Голови Громадської ради шляхом відкритого голосування.

ВИРІШИЛИ: Внести до списку кандидатів на посаду Голови Громадської ради кандидатуру члена Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова Михайла Євгеновича та провести вибори Голови Громадської ради шляхом відкритого голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11; «утримались» – 1; «проти» – 0.
ІІ. Проведення процедури виборів Голови Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

(12:15 – 12:20)

Інформацію Голови першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі Бороздіна К. М. про результати виборів Голови Громадської ради при Держгеокадастрі.
ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020-2022 роки члена Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова Михайла Євгеновича.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11; «утримались» – 1; «проти» – 0.
СЛУХАЛИ: Голову зборів Грибкова М. Є. щодо обрання секретаря зборів

Запропоновано кандидатуру Шульги К. В.

Інших кандидатур не пропонувалося.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11; «утримались» – 1; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем установчих зборів Шульгу Катерину Василівну

(підрахунок голосів здійснювали Обручкова А. Ю. та Тараторін Ю. М.)

ІІІ. Передання ведення першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі новообраному Голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову М. Є.
СЛУХАЛИ:

(12:20 – 12:30)

Інформацію Голови Громадської ради Грибкова М. Є. про порядок подальшої роботи першого засідання Громадської ради та першочергові питання, які необхідно розглянути та вирішити на першому засіданні Громадської ради.

Запропонував перелік питань для вирішення на першому засіданні Громадської ради:

1.    Визначення дати наступного засідання Громадської ради та перелік питань для вирішення на наступному засіданні Громадської ради, а саме: напрацювання зауважень та пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019; опрацювання проекту Положення про Громадську раду складу 2020-2022 років, розробленого Держгеокадастром для його схвалення на другому засіданні Громадської ради; – структурування Громадської ради при Держгеокадастрі (формування комісій, комітетів, груп, тощо) та обрання заступника Голови Громадської ради.

2.    Визначення кандидатури на посаду секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі.

ВИСТУПИЛИ: Бороздін К. М., який звернув увагу присутніх на значимість роботи громадськості щодо формування державної та регіональної політики у сфері земельних відносин саме в період завершення земельної реформи в Україні. Запропонував провести друге засідання Громадської ради для вирішення окреслених Головою Громадської ради питань у найкоротший термін, а саме до  10 лютого 2020 року.

Тараторін Ю. М. підтримав пропозицію члена Громадської ради Бороздіна К. М. щодо проведення другого засідання 07 лютого    2020 року та запропонував у відповідності із пунктом 21 Типового положення про Громадську раду звернутись до Держгеокадастру із заявою про покладення функцій секретаря Громадською ради на представника Держгеокадастру, а саме на уповноважену особу Держгеокадастру на цьому засіданні Обручкову А. Ю., яка працювала в ініціативній групі із формування нового складу Громадської ради та виконувала там функції секретаря Ініціативної групи. Зауважив, що відповідним наказом Держгеокадастру можна буде затвердити, і Положення про Громадську раду при Держгеокадастру (складу 2020-2022 років), і покладення функцій секретаря на Обручкову А. Ю.

ВИРІШИЛИ:

 

1. Провести наступне (друге) засідання Громадської ради при Держгеокадастрі 07 лютого 2020 року об 11:00 в актовій залі Держгеокадастру.

2. Погодити орієнтовний Порядок денний другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі такого змісту:

·         Схвалення зауважень та пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.12.2019;

·         Затвердження структури Громадської ради при Держгеокадастрі (визначення напрямків діяльності, кількості та персонального складу комітетів, комісій, груп, тощо);

·         Схвалення проекту Положення про Громадську раду складу 2020-2022 рр, розробленого Держгеокадастром та направлення його для затвердження до Держгеокадастру;

·         Обрання заступника Голови Громадської ради при Держгеокадастрі;

·         Формування пропозиції до Держгеокадастру щодо покладення функцій секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі на представника Держгеокадастру Обручкову А. Ю.

3. Доручити Голові Громадської ради Грибкову М. Є.: 1) здійснити заходи щодо оприлюднення проекту Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі (строк – до 29.01.2020); 2) забезпечити комунікацію між членами Громадської ради при Держгеокадастрі для обміну інформацією в ході напрацювання зауважень та пропозицій з питань орієнтовного Порядку денного другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі (строк – до 29.01.2020).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0.
ІV. Закриття першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

 

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Шульга К. В.