Протокол шостого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол шостого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 рр

м. Київ

9 вересня 2020 р.

Час проведення: 9 вересня 2020 року з 13:00 до 15:30.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 9 осіб – присутні, дистанційно – 3 особи (участь забезпечено за допомогою сервісу Microsoft Teams);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 5 осіб;

запрошений представник ІГС – 1 особа;

представники Держгеокадастру:

Голова Держгеокадастру Лещенко Р. М.;

Директор Юридичного департаменту Мурзановська О. А.;

Директор Департаменту управління персоналом Авраменко К. В.;

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Крижанівський О. Г.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(13:00 – 13:05) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що відповідно до оголошення на офіційному вебсайті Держгеокадастру, підготовленого із врахуванням карантинних заходів та обмежень, у сьогоднішньому засіданні Громадської ради є можливість дистанційної участі.

Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 12 осіб (9 осіб – присутні у залі засідань, 3 особи – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про початок засідання Громадської ради при Держгеокадастрі.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь 5 асоційованих членів Громадської ради та один запрошений представник інституту громадянського суспільства (далі – ІГС).

Також голова Громадської ради повідомив, у засіданні Громадської ради беруть участь представники Держгеокадастру: Голова Держгеокадастру Лещенко Р. М.; Директор Юридичного департаменту Мурзановська О. А.; Директор Департаменту управління персоналом Авраменко К. В.; заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.; начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Крижанівський О. Г.

Оголосив перелік питань порядку денного засідання та запропонував членам Громадської ради змінити черговість питань (другим розглянути питання № 3) і додатково розглянути питання про розширення чисельного складу Громадської ради та прийняття до асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі представника громадської спілки «Всеукраїнської Аграрної Ради» Соколова Михайла Юрійовича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
І. Питання запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру – доповідач Грибков М. Є.;
(13:05 – 13:15) Головуючий розповів присутнім про роботу, яка попередньо була проведена Громадською радою стосовно запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру, про підготовлені Громадською радою пропозиції щодо запровадження такого моніторингу, що були направлені до Держгеокадастру, про зауваження Держгеокадастру та їх врахування Громадською радою і
повідомив, що на сьогодні позиція Держгеокадастру щодо запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру, викладена в останньому листі органу, полягає у недоцільності запровадження громадського моніторингу, оскільки це передбачає створення нового консультативно-дорадчого органу, який дублюватиме функції Громадської ради.Разом з тим, Грибков М. Є. зауважив, що особисто Голова Держгеокадастру Роман Лещенко цілком підтримує запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру за умови створення необхідної юридичної бази.Головуючий запропонував членам Громадської ради розглянути наданий їм проект рішення з цього питання, підготовлений з урахуванням зауважень, висловлених в останньому листі Держгеокадастру
ВИСТУПИЛИ:

(13:15 – 13:35)

Голова Держгеокадастру Лещенко Р. М., який висловився за підтримку ініціативи Громадської ради щодо створення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та наголосив на відкритості Держгеокадастру і важливості інтеграції громадянського суспільства у всі процеси, пов’язані з діяльністю Держгеокадастру. Керівник запропонував напрацювати оптимальну юридичну формулу запровадження громадського моніторингу, яка б не суперечила діючому законодавству і задовольнила всі заінтересовані сторони.

Ковалець П. М., який поділився своїм досвідом громадської експертизи документів органів виконавчої влади у Рівненській області.

Грибков М. Є., доповнив Ковальця П. М. та розповів про досвід проведення Громадською радою громадської експертизи рішення ГУ ДПС у м. Києві та про її результати (протоколи засідань Громадської ради № 3 та № 4).

Кошиль А. Г., який порушив питання щодо кількісного складу Комісії громадського моніторингу та моніторингових комітетів при головних управліннях Держгеокадастру, зазначений у додатку до проекту рішення з питання запровадження громадського моніторингу діяльності Держгеокадастру, і запропонував включити до складу Комісії асоційованого члена Громадської ради при Держгеокадастрі представника Асоціації «Земельна спілка України» Челпана Романа Валерійовича

Князєв С.В., який надав відповіді на питання та надав пропозицію прийняти проект рішення та Положення за основу.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

(13:35 – 13:45)

СЛУХАЛИ: Грибкова М. Є., який зачитав проект рішення з питання № 1 порядку денного і запропонував прийняти його за основу
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу проект Положення про Комісію із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та доопрацювати його в режимі онлайн до кінця тижня з прийняттям відповідного рішення в режимі онлайн.
Головуючий запропонував перейти до розгляду наступного питання порядку денного
ІІ. Обговорення питання приведення структури головних управлінь Держгеокадастру у відповідність до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807–IX «Про утворення та ліквідацію районів» (круглий стіл)
СЛУХАЛИ:

(13:45 – 13.55)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який розповів про основні положення Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807–IX «Про утворення та ліквідацію районів» та про зміни, які передбачається здійснити в організаційній структурі Держгеокадастру у зв’язку із її прийняттям.

Головуючий запропонував Громадській раді напрацювати пропозиції до нової структури головних управлінь Держгеокадастру, яку затвердить Держгеокадастр своїм наказом, узагальнення та подання пропозицій до Держгеокадастру доручити голові Комітету законотворчої ініціативи Даценко Л. М.

ВИСТУПИЛИ:

(13:55 – 14:25)

Начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Держгеокадастру Крижанівський О. Г., який зауважив, що пропозиції Громадської ради до нової організаційної структури Держгеокадастру доцільно подати до Держгеокадастру до її затвердження, в такому разі у фахівців буде можливість їх врахувати в ще процесі розробки.

Директор Юридичного департаменту Держгеокадастру Мурзановська О. А. підтримала пропозицію Крижанівського О. Г.

Директор Департаменту управління персоналом Держгеокадастру Авраменко К. В., яка ознайомила присутніх з основними етапами проведення реорганізації головних управлінь Держгеокадастру у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807–IX «Про утворення та ліквідацію районів» та висловилася за доцільність співпраці Держгеокадастру з Громадською радою в частині розробки нової організаційної структури Держгеокадастру.

Головуючий запропонував Громадській раді утворити робочу групу щодо співпраці з Департаментом управління персоналом Держгеокадастру

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ: 1. Утворити робочу групу для співпраці Громадської ради при Держгеокадастрі з Департаментом управління персоналом Держгеокадастру у складі:

Даценко Л. М.;

Кошиль А. Г.;

Полтавець А. М.;

Ковалець П. М.

2. Доручили узагальнення та подання пропозицій до проекту нової структури Держгеокадастру голові Комітету законотворчої ініціативи Даценко Л. М.

Головуючий оголосив про розгляд питання № 3 порядку денного засідання
IІІ. Обговорення редакції нової уніфікованої Методики нормативно-грошової оцінки (проект постанови КМУ)
СЛУХАЛИ:

(14:25 – 14:35)

Доповідь Грибкова М. Є. про діючі Методики нормативно-грошової оцінки землі, їх недоліки, навів приклади їх застосування та викривлення державної політики у цьому питанні, які іноді допускаються. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями проекту нової уніфікованої Методики нормативно-грошової оцінки земель, яка оприлюднена на офіційному вебсайті Держгеокадастру у розділі «Громадське обговорення» та розповів про обговорення цього проекту на нараді 08.09.2020 у Мінекономрозвитку.
ВИСТУПИЛИ:

(14:35 – 15:00)

Лещенко Р. М., який наголосив на необхідності прийняття нової уніфікованої Методики нормативної грошової оцінки земель до кінця поточного року та повідомив про прийняте рішення на нараді у МРЕТСГ, яке відбулось 8 вересня 2020 року, про продовження обговорення проекту відповідної постанови КМУ до 06.10.2020 р.

Коваль П. В., розповів про обставини обговорення вказаного проекту постанови КМУ на нараді у МРЕТСГ 08.09.2020 та звернув увагу присутніх, що обговорюється Методика нормативної грошової оцінки, а не економічної оцінки земель.

Кошиль А. Г., звернув увагу присутніх на необхідність прийняття нової Методики у зв’язку із прийняттям та введенням в дію у наступному році Закону України № 552-ІХ від 31.03.2020 та нагадав про певні методологічні труднощі з якими стикаються розробники Методики.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома доповідь Грибкова М. Є. та продовжити обговорення проекту постанови КМУ щодо запровадження нової уніфікованої Методики до 06.10.2020.
Головуючий запропонував перейти до розгляду питання № 4 порядку денного засідання
IV. Питання розширення кількісного складу Громадської ради при Держгеокадастрі та прийняття до асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі представника Всеукраїнської аграрної ради Соколова Михайла Юрійовича
СЛУХАЛИ

(15:00 – 15:10)

Грибкова М. Є., який нагадав присутнім про чисельний склад Громадської ради при Держгеокадастрі, визначений ініціативною групою – 15 осіб, і про рішення Громадської ради щодо прийняття нових членів Громадської ради з числа асоційованих лише в разі зменшення її чисельності внаслідок виключення (вибуття) її членів
ВИСТУПИЛИ: Князев С. В., який запропонував проголосувати за збільшення чисельного складу Громадської ради при Держгеокадастрі до 16 осіб і включити до її складу асоційованого члена Звенигорецького Р. І.
ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

(15:10 – 15:15)

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 4, «утрималися» – 2
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ

(15:15 – 15:20)

Грибкова М. Є., який ознайомив присутніх з діяльністю ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» та запропонував проголосувати за прийняття до асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі представника цієї громадської спілки Соколова Михайла Юрійовича
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «утрималися» – 2
Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ: Даценко Л. М., яка ознайомила присутніх з результатами розгляду Держгеокадастром пропозицій Громадської ради до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року»
Головуючий передав слово для доповіді члену Громадської ради Підлісному О. О.
СЛУХАЛИ

(15:20 – 15:25)

Доповідь Підлісного О. О. про результати обговорення проекту положення про НІГД на засіданні робочої групи з розробки і впровадження НІГД, що відбулося 21.08.2020 у Держгеокадастрі
V. Пропозиції щодо наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ

(15:25 – 15:30)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який згідно з рішенням Громадської ради проводити свої засідання щомісяця, запропонував провести наступне засідання у жовтні
ВИРІШИЛИ: Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести 15 жовтня 2020 року


Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.