Протокол сьомого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол сьомого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 рр

засідання в режимі відеоконференції (дистанційна участь)

м. Київ

15 жовтня 2020 р.

Час проведення: 15 жовтня 2020 року з 11:00 до 13:30.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 2 осіб – присутні, дистанційно – 10 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Microsoft Teams);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 4 осіб;

запрошений представник ІГС – 1 особа;

представники Держгеокадастру:

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(11:00 – 11:05) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру, підготовленого із врахуванням карантинних заходів та обмежень, сьогоднішнє засідання Громадської ради проводитиметься в режимі відеоконференції.

Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 12 осіб (2 особи – присутні у залі засідань, 10 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь дистанційно 4 асоційовані члени Громадської ради та один запрошений представник інституту громадянського суспільства (далі – ІГС).

Також голова Громадської ради повідомив, що у засіданні Громадської ради беруть участь представники Держгеокадастру: заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.; головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Оголосив перелік питань порядку денного засідання та запропонував членам Громадської ради його обговорити.

Пропозицій щодо змін, доповнень або зміни черговості питань порядку денного від членів Громадської ради не надійшло. Голова Громадської ради запропонував затвердити порядок денний засідання ГР.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
І. Громадське обговорення проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки та пропозиції Громадської ради до цього проекту – доповідач Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ:

(11:05 – 11:15)

Доповідь Грибкова М. Є. про процедуру розроблення та затвердження СКМУ проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки та участь Громадської ради при Держгеокадастрі у цьому процесі.

Головуючий запропонував проект рішення Громадської ради з питання № 1 порядку денного: утворити робочу групу щодо напрацювання у 10-ти денний термін пропозицій Громадської ради при Держгеокадастрі до проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ: Утворити робочу групу з напрацювання у 10-ти денний термін пропозицій Громадської ради при Держгеокадастрі до проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки у складі:

Грибков М. Є.

Травянко О.І.

Звенигорецький Р. І.

Челпан Р. В.

Александров О. В.

Головуючий запропонував перейти до розгляду питання № 2 порядку денного засідання
ІІ. Питання підготовки проектів Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік та Плану роботи Громадської ради на 2021 рік, створення робочої групи та підготовка відповідних пропозицій – доповідач Грибков М.Є.
СЛУХАЛИ:

(11:15 – 11.30)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який розповів про важливість своєчасного затвердження Плану роботи Громадської ради на 2021 рік і запропонував утворити робочу групу з напрацювання проекту зазначеного плану з метою винесення його на голосування на засідання Громадської ради при Держгеокадастрі у грудні 2020 року.

Доповідач повідомив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Орієнтовний план консультацій з громадськістю на рік розробляється та затверджується органом, при якому утворено Громадську раду. Постановою передбачено, що орган державної влади погоджує Орієнтовний план консультацій з громадськістю на рік із Громадською радою, утвореною при ньому.

Грибков М. Є. запропонував Громадській раді доручити робочій групі з розробки Плану роботи Громадської ради на 2021 рік здійснити заходи щодо співпраці із структурним підрозділом Держгеокадастру, відповідальним за розроблення Орієнтовного плану консультацій з громадськістю, з метою врахування пропозицій Громадської ради до цього документа

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
IІІ. Питання розробки нового порядку топографічної зйомки – проблемні питання діючої «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)» та робота над проектом нової Інструкції – доповідач Полтавець А. М.
СЛУХАЛИ:

(11:30 – 11:40)

Доповідь Полтавця А. М. про етапи розроблення нового порядку топографічної зйомки та про проблемні питання діючої «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)».

Доповідач запропонував присутнім розглянути проект нової Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 та надати свої пропозиції та зауваження до неї.

Разом з тим Полтавець А. М. повідомив присутніх про те, що ІГС, який він представляє, листом від 08.10.2020 звернувся до Держгеокадастру з проханням оприлюднити на офіційному вебсайті органу проекту нової Інструкції

ВИСТУПИЛИ:

(11:40 – 11:55)

Підлісний О. О., який розповів про досвід застосування у своїй практиці безпілотного аерофотознімання та окреслив основні проблемні питання, пов’язані з використанням приладів безпілотного аерофотознімання місцевості
Грибков М. Є. запропонував Підлісному О. О. підготувати свої пропозиції до проекту нової Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 та надати їх на розгляд Громадській раді
Головуючий запропонував проект рішення з питання 2 порядку денного:

Підтримати звернення до Держгеокадастру Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України» щодо оприлюднення проекту нової Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 на офіційному вебсайті Держгеокадастру

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
IV. Розгляд звернення членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області до Громадської ради
Головуючий передав слово члену Громадської ради Полтавцю А. М.
СЛУХАЛИ

(11:55 – 12:05)

Голову Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру Полтавця Анатолія Миколайовича, який поінформував присутніх про надходження звернень від Моніторингових комітетів в областях стосовно порушень к роботі головних управлінь, зокрема, ГУ Держгеокадастру у Волинській області, і повідомив, що сьогодні у засіданні участь бере дистанційно член Моніторингового комітету при ГУ Держгеокадастру у Волинській області Шеремета Світлана Олександрівна і передав її слово
СЛУХАЛИ

(12:05 – 12:15)

Шеремету С. О., яка розповіла про порушення у роботі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, зокрема, про монополізацію деякими чиновниками ринку послуг у земельний сфері та їх зловживання у процесі надання земельних ділянок учасникам бойових дій
ОБГОВОРЕННЯ (12:15 – 12:25)
Грибков М. Є. запропонував проект рішення Громадської ради з четвертого питання порядку денного та поставив його на обговорення та голосування.
ВИРІШИЛИ: Доручити Голові Громадської ради Грибкову М. Є. підготувати проект звернення Громадської ради до Голови Держгеокадастру щодо порушень у роботі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області з метою доопрацювання цього звернення у режимі онлайн та подання його на розгляд Голові Держгеокадастру
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно: рішення прийнято
V. Питання ротації складу Громадської ради – доповідач Князєв С. В.
СЛУХАЛИ

(12:25 – 12:30)

Члена Громадської ради Князєва С. В., який довів до відома присутніх те, що на сьогодні члени Громадської ради Бороздін Костянтин Миколайович та Заїка Анжела Вадимівна були відсутні на двох і більше засіданнях Громадської ради поспіль, що відповідно до Положення про Громадську раду є підставою для переведення їх до асоційованих членів Громадської ради та запропонував прийняти на їх місця асоційованих членів Громадської ради – Звенигорецького Р. І., представника громадської спілки «Асамблея Аграрних палат України» та Третяка Р. А., представника ГІС Асоціація України
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11; «утримався» – 1
ВИРІШИЛИ: Перевести членів Громадської ради Бороздіна Костянтина Миколайовича та Заїку Анжелу Вадимівну до складу асоційованих членів Громадської ради;

включити до складу Громадської ради при Держгеокадастрі:

Звенигорецького Руслана Івановича

Третяка Романа Антоновича

СЛУХАЛИ

(12:30 – 12:45)

Члена Громадської ради Князєва С. В., який оголосив, що до Громадської ради надійшли заяви про прийняття до складу асоційованих членів Громадської ради від представників ІГС:

Длігача Олександра Ілліча – Всеукраїнська громадська спілка «Земельна рада»;

Карась Ярослави Анатоліївни – Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру;

Шеремети Світлани Олександрівна – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою»;

Глібова Євгена Миколайовича – громадська спілка «Агенція підтримки підприємництва та інвестицій»;

Шворака Анатолія Максимовича – громадська організація «Асоціація землевпорядників Волині»;

Гайдт Наталії Володимирівни – громадська організація «Український центр економічного моніторингу»

ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУР
Грибков М. Є. запропонував провести голосування з цього питання.
ВИРІШИЛИ: Прийняти до складу асоційованих членів Громадської ради при Держгеокадастрі зазначених представників ІГС:

Длігача Олександра Ілліча – Всеукраїнська громадська спілка «Земельна рада»;

Карась Ярославу Анатоліївну – Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру;

Шеремету Світлану Олександрівну – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою»;

Глібова Євгена Миколайовича – громадська спілка «Агенція підтримки підприємництва та інвестицій»;

Шворака Анатолія Максимовича – громадська організація «Асоціація землевпорядників Волині»;

Гайдт Наталію Володимирівну – громадська організація «Український центр економічного моніторингу»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно; рішення прийнято.
VІ. Питання діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради (затвердження Положення про Моніторинговий комітет Громадської ради, до обрання членів Моніторингових комітетів) – доповідач Полтавець А. М.
СЛУХАЛИ:

(12:45 – 13:15)

Полтавець А. М. зачитав список кандидатур до складу Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області:

Асоціація землевпорядників Волині – Шворак Анатолій Максимович;

Громадська організація «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» – Хвесик Микола Олександрович;

Всеукраїнська громадська організація «Ліга оцінювачів земель» – Крисак Алла Іванівна;

ТОВ «Тера ЗЕМ» – Залуцький Михайло Михайлович;

ДП «Волинський НДПІ землеустрою» – Василенко Наталія Стефанівна

до складу асоційованих членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області:

Асоціація землевпорядників Волині – Ойцюсь Олександр Олександрович, Сидорук Сергій Федорович, Тимошук Богдан Павлович, Голядинець Віталій Володимирович, Токар Роман Миколайович, Трофімук Борис Вікторович, Черук Тетяна Миколаївна;

до складу асоційованих членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві:

Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру – Карась Ярослава Анатоліївна

Голова Громадської ради запропонував голосувати окремо кожну групу кандидатур.
ВИСТУПИЛИ: Член Громадської ради Коваль П. В., який запропонував уточнити процедуру включення до складу Моніторингових комітетів діючих членів та асоційованих.
Слово взяв Грибков М. Є., який ознайомив присутніх із процедурою формування складу Моніторингових комітетів, відповідно до затверджених Громадською радою Положення та Регламенту Комісії з моніторингу.
ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУР
Головуючий запропонував проголосувати за включення до складу Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області окремо по кожній запропонованій кандидатурі та визначити кандидатури для включення до складу цього МК відповідно до отриманого рейтингу:
ГОЛОСУВАЛИ: Шворак Анатолій Максимович

«за» – 8; «утрималися» – 2

рішення прийнято

Хвесик Микола Олександрович

«за» – 6; «утрималися» – 4

рішення прийнято

Крисак Алла Іванівна

«за» – 8; «утрималися» – 1, «проти» – 1

рішення прийнято

Василенко Наталія Стефанівна

«за» – 5; «утрималися» – 2, «проти» – 3

рішення не прийнято

ВИРІШИЛИ: Включити до складу Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області:

Шворака Анатолія Максимовича, представника Асоціації землевпорядників Волині;

Хвесика Миколу Олександровича, представника громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»;

Крисак Аллу Іванівну, представника Всеукраїнської громадської організація «Ліга оцінювачів земель»

ВИСТУПИЛИ: Коваль П. В., який запропонував встановити обмеження щодо кількості осіб від одного ІГС, які можуть бути включені до складу Моніторингових комітетів: від одного ІГС – один дійсний член та один асоційований член у складі Моніторингового комітету.
ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦЇ КОВАЛЯ П.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно; рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Встановити, що до складу Моніторингових комітетів бути включено одного члена дійсного і одного члена асоційованого від одного ІГС
СЛУХАЛИ:

(13:15 – 13:20)

Грибкова М. Є., який запропонував, враховуючи прийняте рішення, проголосувати за прийняття до складу асоційованих членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області:

Голядинця Віталія Володимировича, представника Асоціації землевпорядників Волині;

Василенко Наталію Стефанівну – представника ГІС Асоціації України

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8; «утрималися» – 1; Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:

(13:15 – 13:20)

Грибкова М. Є., який запропонував, включити до складу асоційованих членів Моніторингового комітету Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві представника Всеукраїнської профспілки працівників геодезії, картографії та кадастру Карась Ярославу Анатоліївну
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно; Рішення прийнято
Грибков М. Є. повідомив присутнім, що сьогодні на засіданні Громадської ради знову відсутній з невідомих причин представник Всеукраїнської аграрної ради Соколов Михайло Юрійович, яка раніше заявляла про своє бажання працювати у Громадській раді при Держгеокадастрі, проте не приймає участь у її засіданнях. Запропонував Громадській раді прийняти рішення щодо участі цього представника ІГС у складі Комісії з моніторингу за діяльністю Держгеокадастру, а саме: виключити із складу Комісії вказаного представника ІГС та включити до складу Комісії представника громадської спілки «Аграрний союз України» Діденко Ірину Станіславівну.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 9; «утрималися» – 1; Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Виключити зі складу Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру представника Всеукраїнської аграрної ради Соколова Михайла Юрійовича і включити до складу цієї Комісії представника громадської спілки «Аграрний союз України» Діденко Ірину Станіславівну.
Грибков М. Є. запропонував прийняти рішення щодо доопрацювання положення про Моніторингові комітети при головних управліннях Держгеокадастру в областях в режимі онлайн, прийняти рішення про його затвердження шляхом електронного голосування та оприлюднити його на сайті Держгеокадастру
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно; Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Доручити Грибкову М. Є. підготувати з урахуванням висловлених зауважень порівняльну таблицю до проекту Положення про Моніторингові комітети при головних управліннях Держгеокадастру в областях та надати її на розгляд Громадській раді в режимі онлайн, прийняти рішення про його затвердження шляхом електронного голосування та оприлюднити його на сайті Держгеокадастру
СЛУХАЛИ

(13:20 – 13:25)

Гнітецького О., який запропонував розглянути на наступному засіданні Громадської ради питання щодо наповнення фонду документації із землеустрою та здійснення експертизи землевпорядної документації, запросивши на засідання керівників відповідних структурних підрозділів Держгеокадастру.

Полтавець А. М. підтримав пропозицію.

VІ. Пропозиції щодо наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ

(13:25 – 13:30)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який згідно з рішенням Громадської ради проводити свої засідання щомісяця, запропонував провести наступне засідання у листопаді
ВИРІШИЛИ: Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести 12 листопада 2020 року
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.