Протокол третього засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол третього засідання
Громадської ради при Держгеокадастрі
складу 2020–2022 рр
(з можливістю дистанційної участі)

м. Київ 22 липня 2021 р.

Час проведення: 22 липня 2021 року з 11:00 до 12:30.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні: члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 4 осіб – присутні,дистанційно – 5 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Google Meet);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 1 особи;

запрошені – у кількості 3 осіб: Мартинюк Олена Антонівна – представник Міністерства юстиції Українизаступник директора Департаменту приватного права – начальник Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату; Михайло Миколайович Габрель кандидат технічних наук, експерт з питань містобудування та територіального планування; Марина Юріївна Литвинчук – представник міжнародної консалтингової компанії REAKTIV в Україні, експерт з питань сталого розвитку населених пунктів та просторового планування територій.

представники Держгеокадастру: начальник Управління ринку та оцінки земель Спіцина Л. В.; заступник директора департаменту – начальник відділу  забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.; головний спеціаліст відділу зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(11:00 – 11:05)Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є. Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру третє засідання Громадської ради у 2021 році проводиться із врахуванням обставин пом’якшення карантинних заходів та обмежень, з можливістю прийняття участі у засіданні в режимі відеоконференції. Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 9 осіб (4 особи – присутні у залі засідань, 5 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі. Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради бере участь один асоційований член Громадської ради (дистанційно) та запрошені: заступник директора Департаменту приватного права – начальник Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату Міністерства юстиції України Мартинюк О. А.; кандидат технічних наук, експерт з питань містобудування та територіального планування Габрель М.М.; представник міжнародної консалтингової компанії REAKTIV в Україні, експерт з питань сталого розвитку населених пунктів та просторового планування територій Литвинчук М.Ю.; беруть участь представники Держгеокадастру: начальник Управління ринку та оцінки земель Спіцина Л. В., начальник відділу зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби Адирхаєв Г. Б., головний спеціаліст відділу зі ЗМІ та роботи з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності служби, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.   Оголосив перелік питань порядку денного засідання, запропонував зняти з розгляду питання № 3 порядку денного та розглянути його на наступному засіданні Громадської ради, оскільки зазначене питання потребує доопрацювання та підготовки, і відповідно до цього питання № 4 та № 5 вважати питаннями № 3 та № 4 і запропонував членам Громадської ради затвердити порядок денний засідання у такій редакції: Моніторинг ринку земель в складі моніторингу земельних відносин, як реалізація вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423 від 28.04.2021 – актуальні питання. Доповідач Роман Третяк.Набрання чинності  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року № 711-IX – готовність територіальних громад до реалізації своїх повноважень у реформованих відносинах. Доповідачі Роман Третяк та Михайло Габрель.Питання проведення громадських експертиз за участі членів Громадської ради при Держгеокадастрі. Доповідач Грибков М. Є. Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі.   
ГОЛОСУВАЛИ:«за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у редакції, запропонованій головою Громадської ради Грибковим М. Є.
І. Моніторинг ринку земель в складі моніторингу земельних відносин, передбачений Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
№ 1423-
IX від 28.04.2021 актуальні питання. Доповідач Роман Третяк. Співдоповіді: начальник Управління ринку та оцінки земель Спіциної Л. В. та представника Мінюсту Мартинюк О.А.
СЛУХАЛИ: (11:05 – 11:30)Доповідь-презентацію Третяка Р. А. щодо питань, пов’язаних із моніторингом ринку земель у складі моніторингу земельних відносин, зокрема, щодо процедури купівлі земель с/г призначення, про особливості вимог до покупця земель с/г призначення, встановлених законодавством у зв’язку з відкриттям ринку с/г земель в Україні, про проблемні питання взаємодії учасників ринку земель, про процедуру здійснення оцінки ринкової вартості земель та про ініціативу ФДМ України щодо нормативно-грошової оцінки таких земель
ВИСТУПИЛИ:Грибков М. Є. щодо порядку проведення моніторингу земельних відносин Держгеокадастром
 Заступник директора Департаменту приватного права – начальник Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату Міністерства юстиції України Мартинюк О. А., щодо особливостей моніторингу земельних відносин і моніторингу ринку земель у його складі та проблемних питань і особливостей нотаріального супроводження при здійсненні правочинів із земельними ділянками с/г призначення в умовах відкритого ринку земель. Доповіла про участь Міністерства юстиції України у розробці та супроводженні проекту постанови КМУ «Про забезпечення проведення моніторингу земельних відносин»
 Начальник Управління ринку та оцінки земель Держгеокадастру Спіцина Л. В. щодо проблемних питань, які виникають у зв’язку із підвищеним попитом у деяких регіонах на отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, та шляхи їх вирішення. Також Спіцина Л. В.розповіла присутнім про стан розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення проведення моніторингу земельних відносин»
ОБГОВОРЕННЯ (11:30 – 11:40)
ІІ. Набрання чинності  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року
№ 711-IX – готовність територіальних громад до реалізації своїх повноважень у реформованих відносинах. Д
оповідачі Роман Третяк та Михайло Габрель – кандидат технічних наук, експерт з питань містобудування та територіального планування; запрошені: Литвинчук М. Ю. – представник міжнародної консалтингової компанії REAKTIV в Україні, експерт з питань сталого розвитку населених пунктів та просторового планування територій
СЛУХАЛИ: (11:40 – 12:10)Доповідь-презентацію Третяка Р. А. про проблемні питання готовності територіальних громад до реалізації своїх повноважень у реформованих відносинах, зокрема про проблеми кадрового забезпечення громад та формування технічних завдань щодо встановлення меж територіальних громад для системи Prozorro та про шляхи їх вирішення
 Доповідь-презентацію Габреля М.М. про стан законодавчого забезпечення реформи децентралізації та про проблемні питання просторового планування територій об’єднаних територіальних громад
ВИСТУПИЛИ:Полтавець А. М., з роз’ясненням щодо деталей розроблення комплексних планів просторового розвитку територій об’єднаних територіальних громад та формування ціни на їх розробку, про проблемні питання, з якими стикаються виконавці таких робіт
СЛУХАЛИ:Доповідь-презентацію Литвинчук М.Ю. про недоліки і колізії у Законі України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» та про проблемні питання, що виникнуть із набранням чинності цього закону
ОБГОВОРЕННЯ (12:10 – 12:20)
ІІІ. Питання проведення громадських експертиз за участі членів Громадської ради при Держгеокадастрі (особливості проведення громадських експертиз діяльності  центральних органів виконавчої влади). Доповідач Грибков М. Є.
СЛУХАЛИ: (12:20 – 12:25)Грибкова М. Є. щодо ініціативи Всеукраїнської профспілки працівників геодезії, картографії та кадастру проведення громадської експертизи діяльності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ВИРІШИЛИ:Обговорити в режимі онлайн питання залучення ІГС, представлених у Громадській раді при Держгеокадастрі, до проведення зазначеної громадської експертизи
ІV. Організаційно-процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ: (12:25 – 12:30)Голову Громадської ради Грибкова М. Є. щодо проведення наступного засідання Громадської ради
ВИРІШИЛИ:Визначити орієнтовну дату та час проведення наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі – 15 вересня 2021 року

Голова Громадської ради                                                            Грибков М. Є.

Секретар засідання                                                                        Обручкова А. Ю.