Протокол третього засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол третього засідання
Громадської ради при Держгеокадастрі
(складу 2020-2022 рр)
засідання в режимі відеоконференції (дистанційна участь)

м. Київ 

24 березня 2020 р.

Час проведення: 24 березня 2020 року з 11:00 до 12:38.

Участь у засіданні в режимі відеоконференції здійснювалася за допомогою сервісу Microsoft Teams, протестованого Держгеокадастром 23 березня 2020 року. Вебпосилання для підключення до відеоконференції було надіслано електронною поштою всім членам Громадської ради та запрошеним представникам інститутів громадянського суспільства (які подали документи щодо членства в ГР).

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі у кількості 8 осіб;

секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.;

представники Держгеокадастру – заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційного забезпечення Департаменту забезпечення діяльності служби Адирхаєв Г. Б.; заступник директора Департаменту – начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Лаврентієв В. П.;

представник Асоціації «Земельна спілка України» Мартин А. Г.

Відсутні: члени Громадської ради при Держгеокадастрі: Полтавець А. М., Кошиль А. Г., Рибалка З. В., Шульга К. В.

І. Відкриття третього засідання Громадської ради.

Інформація уповноваженої особи Держгеокадастру Ардихаєва Г. Б. про технічні правила участі в засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020-2022 рр. в режимі відеоконференції за допомогою програмного продукту Microsoft Teams.

Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є. щодо порядку голосування з питань порядку денного засідання:

процедурні питання вирішуються за відсутністю заперечень або інших пропозицій від учасників засідання протягом п’ятнадцяти секунд;

всі інші питання порядку денного засідання вирішуються шляхом електронного голосування на протязі трьох календарних днів оформленням відповідних бюлетенів для голосування, які мають бути направлені всім членам Громадської ради при Держгеокадастрі протягом двох годин після закриття засідання Громадської ради.

Неподання оформленого бюлетеня до 13:00 на електронну адресу секретаря Громадської ради (зазначена у бюлетені) означає, що відповідний член Громадської ради не брав участь у голосуванні.

СЛУХАЛИ:

(11:30 – 11:35)

Інформацію голови Громадської ради Грибкова М. Є. про затвердження порядку денного засідання.

Запропонував:

– об’єднати питання №№ 3 та 6 Орієнтовного порядку денного засідання під номером три та вважати питання номер сім Орієнтовного порядку денного питанням № 6;

– сформулювати питання № 5 Орієнтовного порядку денного засідання у наступній редакції: «Обрання членів Громадської ради при Держгеокадастрі до кількісного складу, визначеного ініціативною групою з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради складу 2020-2022 рр».

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний третього засідання Громадської ради при Держгеокадастрі у наступній редакції:

1. Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020 рік (другий – четвертий квартали).

2. Затвердження Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020 – 2022 рр).

3. Розгляд проблемних питань побудови Державної геодезичної мережі (в аспекті застосування норм «Порядку побудови Державної геодезичної мережі”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646).

4.Питання проведення громадської експертизи відповідно до листа-звернення ФОП Пурік О. І. (схвалення звернень до відповідних громадських рад).

5. Обрання членів Громадської ради при Держгеокадастрі до кількісного складу визначеного ініціативною групою з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради складу 2020-2022 рр.

6. Розгляд пропозицій щодо проблемних питань діяльності Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади (пропозиції до постанов  Кабінету  Міністрів України від 20 червня 2012 року № 658 та від 3 листопада 2010 року № 669).

ГОЛОСУВАЛИ за правилами процедурного питання : Одноголосно: «за». Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:

(11:35 – 11:40)

Інформацію голови Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова М. Є. з питання першого порядку денного щодо затвердження Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020 рік (другий – четвертий квартали)»

Пропозиція доповідача: «Затвердити План роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020 рік (другий – четвертий квартали)».

ВИРІШИЛИ: Результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

(11:40 – 11:45)

Інформацію голови Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова М. Є. з питання другого порядку денного щодо затвердження Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020 – 2022 рр).

Пропозиція доповідача: «Затвердити Регламент Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020 – 2022 рр)».

ВИРІШИЛИ: Результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

(11:45 – 12:10)

Доповідь представника Асоціації «Земельна спілка України» Мартина А. Г., співдоповідь голови профільного Комітету Громадської ради Даценко Л. М., співдоповідь представника Держгеокадастру Лаврентієва В. П. з третього питання порядку денного щодо проблемних питань побудови Державної геодезичної мережі (в аспекті застосування норм «Порядку побудови Державної геодезичної мережі”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646)».
ВИСТУПИЛИ : Грибков М. Є., Травянко О. І., Тараторін Ю. М., Бороздін К. В., скористувалися правом на репліку Мартин А. Г., Даценко Л. М.

Спільна пропозиція Даценко Л. М., Мартина А. Г. та Грибкова М. Є.:

«Керуючись пунктами 4.3. та 4.4. Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі, створити на базі Комітету законодавчих ініціатив та Експертного комітету Тимчасову групу з опрацювання пропозицій до проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі” у складі: Грибков М. Є., Даценко Л. М., Кошиль А. Г., Полтавець А. М., Мартин А. Г. (за згодою), Лаврентієв В. П. (за згодою). 

Тимчасовій групі з опрацювання пропозицій до проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі” до 01.05.2020 підготувати проект рішення Громадської ради щодо пропозицій до вказаного проекту постанови КМУ.

ВИРІШИЛИ: Результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

(12:10 – 12:20)

Інформацію голови Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова М. Є. з питання четвертого порядку денного щодо проведення громадської експертизи відповідно до листа-звернення ФОП Пурік О. І. (схвалення звернень до відповідних громадських рад). 
ВИСТУПИЛИ: Князєв С. В., Травянко О. І., Омельченко О. І., Даценко Л. М.

Пропозиція щодо проекту рішення Князєва С. В: «Провести громадську експертизу діяльності ГУ ДПС у м. Києві з питань, викладених у зверненні до Громадської ради при Держгеокадастрі ФОП Пурік О. І. від 03.03.2020, доручивши оформлення запиту на проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДПС у м. Києві – представникам ІГС, які є членами Громадської ради при Держгеокадастрі: Грибкову М. Є., Травянку О. І., Князєву С. В.».

Спільна пропозиція щодо проекту рішення Травянка О. І. та Даценко Л. М.: «Доручити оформлення запиту на проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДПС у м. Києві – представникам ІГС, які є членами Громадської ради при Держгеокадастрі:  Грибкову М. Є., Травянку О. І., Князєву С. В.».

ВИРІШИЛИ: За першою пропозицією: «Провести громадську експертизу діяльності ГУ ДПС у м. Києві з питань викладених у зверненні до Громадської ради при Держгеокадастрі ФОП Пурік О. І. від 03.03.2020, доручивши оформлення запиту на проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДПС у м. Києві – представникам ІГС, які є членами Громадської ради при Держгеокадастрі: Грибкову М. Є., Травянку О. І., Князєву С. В.)».

Результати електронного голосування:

«за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 1.  Не голосували – 2 Рішення прийнято.

За другою пропозицією: «Доручити оформлення запиту на проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДПС у м. Києві – представникам ІГС, які є членами Громадської ради при Держгеокадастрі:  Грибкову М. Є., Травянку О. І., Князєву С. В.».

Результати електронного голосування:

«за» – 4; «проти» – 7; «утримались» – 0.

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ:

(12:20 – 12:33)

Інформацію голови Громадської ради Грибкова М. Є. з п’ятого питання порядку денного про подані заяви та документи щодо членства в Громадській раді при Держгеокадастрі від представників інститутів громадянського суспільства та процедуру обрання  до кількісного складу визначеного ініціативною групою з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради складу 2020-2022 рр.
ВИСТУПИЛИ: Князєв С. В., Тараторін Ю. М., Бороздін К. В.
ВИРІШИЛИ: 1. Обрати асоційованими членами Громадської ради при Держгеокадастрі:

– від Всеукраїнського громадського об’єднання “Українська аграрна конфедерація” Коваля Павла Васильовича;

– від Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Юрченко Елліну Станіславівну;

– від Громадської організації “Єднання – НГО” Заїку Анжелу Вадимівну;

– від Газети “Детектив” Александрова Олега Володимировича.

Результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

2. Створити тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: Князєва С. В.,  Обручкової А. Ю., Бороздіна К. М. – для проведення рейтингового (електронного) голосування щодо обрання членами Громадської ради з числа асоційованих членів Громадської ради.

Результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

3. Обрати членами Громадської ради з числа асоційованих членів Громадської ради:

– Коваля Павла Васильовича:

результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

– Юрченко Елліну Станіславівну:

результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

– Заїку Анжелу Вадимівну:

результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

– Александрова Олега Володимировича:

результати електронного голосування:

«за» – 0; «проти» – 10; «утримались» – 1. Рішення не прийнято.

4.Секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Обручковій А. Ю. оформити протокольне рішення Громадської ради щодо результатів голосування та подати проект відповідного наказу до Держгеокадастру.

результати електронного голосування:

«за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

(12:33 – 12:38)

Інформацію голови Громадської ради Грибкова М. Є. з шостого  питання порядку денного щодо пропозицій до проблемних питань діяльності Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади (пропозиції до постанов  Кабінету  Міністрів України від 20 червня 2012 року № 658 та від 3 листопада 2010 року № 669)».
ВИСТУПИЛИ: Ковалець П. М., Бороздін К. В., Тараторін Ю. М., Травянко О. І.
ВИРІШИЛИ: Створити робочу групу у складі: Ковалець П. М., Бороздін К. В., Грибков М. Є., Тараторін Ю. М., Травянко О. І. для опрацювання пропозицій до постанов КМУ №№ 658 та 696 – термін підготовки проекту рішення ГР з цього питання – один місяць (до 24.04.2020).

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято. 

ІV. Закриття третього засідання Громадської ради при Держгеокадастрі – 12:38

 

Невід’ємні додатки до цього протоколу:

  1. План роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2020 рік (другий – четвертий квартали).
  2. Регламент Громадської ради при Держгеокадастрі (складу 2020 – 2022 рр).
  3. Матеріали щодо обговорення проекту постанови КМУ – звернення Асоціації «Земельна спілка України»; Інформаційна довідка Держгеокадастру; пропозицій до проекту постанови члена ГР Даценко Л. М.
  4. Матеріали звернення ФОП Пурік О. І.
  5. Заяви від кандидатів до обрання членами ГР.
  6. Матеріали щодо взаємовідносин з Радою голів громадських рад.
  7. Протокол лічильної комісії від 27 березня 2020 року із доданими бюлетенями для електронного голосування.

 

Голова Громадської ради _______________________________ Грибков М. Є.

Секретар Громадської ради _____________________________ Обручкова А. Ю.