Протокол установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол установчих зборів з формування складу
Громадської ради при Держгеокадастрі   

м. Київ 

24 січня 2020 р.

Час проведення: 24 січня 2020 року з 11:00 до 12:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

учасники установчих зборів, які були включені ініціативною групою до списку учасників установчих зборів і зареєструвалися в цій якості – у кількості 12 осіб (додаток № 1);

представники Держгеокадастру – заступник Голови Краснолуцький О. В.; начальник Управління забезпечення діяльності служби Адирхаєв Г. Б.; уповноважена особа Держгеокадастру Обручкова А. Ю.

Вітальне слово заступника Голови Держгеокадастру Краснолуцького О. В.
І. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради про проведену роботу з підготовки установчих зборів.
СЛУХАЛИ:

(11:05 – 11:10)

Вступне слово Голови ініціативної групи Грибкова М. Є.

Довів до відома присутніх результати роботи ініціативної групи та запропоновані ініціативною групою порядок денний і регламент установчих зборів, а також, запропонував провести перше засідання обраної Громадської ради в день її обрання – 24 січня 2020 року.

Оголосив кількість зареєстрованих учасників установчих зборів та запропонував не закривати реєстрацію до обрання складу Громадської ради; з тим, щоб дати можливість всім представникам інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) (зокрема, тим, хто запізнюється) взяти участь у голосуванні.

Повідомив про те, що рішенням ініціативної групи від 09 січня     2020 року до списку учасників установчих зборів з формування  складу Громадської ради при Держгеокадастрі було включено всіх представників ІГС, які станом на 24 грудня 2019 року подали заяви та відповідні документи для участі в установчих зборах – 12 осіб.

Вказав на легітимність установчих зборів, запропонував відкрити установчі збори та перейти до вирішення питань порядку денного установчих зборів.

11:10 – 11:15 Обговорення питання допущення до участі в установчих  зборах представників ІГС
ВИСТУПИЛИ: Тараторін Ю. М. звернувся до присутніх з пропозицією визнати повноваження всіх внесених у список учасників установчих зборів.
ВИРІШИЛИ: Визнати повноваження всіх учасників установчих зборів внесених у Список учасників ініціативною групою з підготовки установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ІІ. Обрання робочих органів установчих зборів.
СЛУХАЛИ:

11:15 – 11:20

Інформацію Тараторіна Ю. М., який запропонував кандидатуру Грибкова М. Є. для обрання Головою установчих зборів.

Інших кандидатур не запропоновано.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати Головою установчих зборів Грибкова Михайла Євгеновича

(підрахунок голосів здійснювали Обручкова А.Ю. та Тараторін Ю. М.)

СЛУХАЛИ: Голову зборів Грибкова М. Є. щодо обрання секретаря зборів

Запропоновано кандидатуру Шульги К. В.

Інших кандидатур не пропонувалося.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем установчих зборів Шульгу Катерину Василівну

(підрахунок голосів здійснювали Обручкова А.Ю. та Тараторін Ю. М.)

СЛУХАЛИ: Голову зборів Грибкова М. Є. щодо обрання лічильної комісії

Запропоновано (Травянко О. І.) лічильну комісію обрати у складі двох осіб: представника Держгеокадастру – уповноважену особу Обручкову А. Ю. та учасника зборів Тараторіна Ю. М., голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито, а з питання обрання членів Громадської ради шляхом оформлення бюлетенів голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «утримались» – 0; «проти» – 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати членами лічильної комісії: представника Держгеокадастру – уповноважену особу Обручкову А. Ю. та учасника зборів Тараторіна Ю. М. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито, а з питання обрання членів Громадської ради шляхом оформлення бюлетенів голосування (додаток № 2 до цього протоколу – зразок бюлетеня для голосування).
ІІІ. Обрання складу Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

11:20 – 11:25

Голову зборів Грибкова М. Є., який виніс на обговорення питання щодо порядку та процедури голосування за членів громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: Бороздін К. М., який запропонував встановити процедуру голосування за всі інститути громадянського суспільства на кожне місце в громадській раді згідно з бюлетенем.

Травянко О. І. запропонував проголосувати за відкрите або таємне голосування.

  Обговорення процедури голосування учасниками зборів.

щодо проведення відкритого голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Встановити порядок відкритого голосування за обрання членами громадської ради із числа осіб, які присутні на момент початку відкритого голосування шляхом оформлення бюлетенів для голосування.
СЛУХАЛИ:

11:25 – 11:30

Голову зборів Грибкова М. Є., який розпочав та провів процедуру відкритого голосування за обрання членів громадської ради.

Відкрите голосування за обрання членів громадської ради при Держгеокадастрі проводиться по 12 кандидатурах, які взяли участь в установчих зборах та присутні на них під час голосування.

  Підрахунок голосів лічильною комісією .
СЛУХАЛИ:

11:30 – 11:35

Члена лічильної комісії Тараторіна Ю. М., який оголосив результати підрахунку голосів з питання обрання складу громадської ради при Держгеокадастрі на установчих зборах 24 січня 2020 року.
ВИРІШИЛИ: Обрати членами Громадської ради при Держгеокадастрі представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі 24 січня 2020 року у складі згідно з додатком № 3 до цього протоколу – протокол підрахунку голосів).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0.
ІV. Питання визначення дати проведення першого засідання новообраної Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

11:35 – 11:40

Голову зборів Грибкова М. Є., який виніс на обговорення питання щодо можливості проведення першого засідання новообраної Громадської ради після оголошеної перерви та затвердження новообраного складу Громадської ради Держгеокадастром. Уповноважену особу Держгеокадастру Обручкову А. Ю., яка запропонувала оголосити перерву на десять хвилин для узгодження питання можливості затвердження новообраного складу Громадської ради та проведення її першого засідання.
ВИРІШИЛИ: Провести перше засідання Громадської ради після оголошеної перерви на десять хвилин та затвердження новообраного складу Громадської ради Держгеокадастром, а саме – 24.01.2020 р. о 12:00.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Голова установчих зборів   Грибков М. Є.

Секретар установчих зборів  Шульга К. В. 

Додаток № 1 

СПИСОК
зареєстрованих учасників на установчих зборах з формування складу
Громадської ради при Держгеокадастрі 24 січня 2020 року

П.І.Б.
Найменування ІГС
1.                   
Бороздін Костянтин Миколайович 
Міжнародний благодійний фонд інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів «За справедливість»
2.                   
Грибков Михайло Євгенович 
Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру
3.                   
Даценко Людмила Миколаївна
Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»
4.                   
Князєв Сергій Володимирович
Громадська організація «Повір у себе і зроби»
5.                   
Ковалець Павло Михайлович 
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україно – моя сім’я»
6.                   
Кошиль Андрій Григорович
Асоціація «Земельна спілка України»
7.                   
Омельченко Олена Ігорівна
Громадська організація «Народ проти корупції»
8.                   
Полтавець Анатолій Миколайович
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»
9.                   
Рибалка Зінаїда Володимирівна
Громадська організація «Стоп нелегал»
10.               
Тараторін Юрій Михайлович 
Громадська організація «Асоціація фахівців нерухомості (ріелторів) України»
11.               
Травянко Олександр Іванович
Громадська спілка «Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та антитерористичних операцій»
12.               
Шульга Катерина Василівна  
Громадська організація «Стоп корупції»

Голова установчих зборів   Грибков М. Є.

Секретар установчих зборів  Шульга К. В.

 

 

Додаток № 2

Бюлетень для голосування (зразок)
на установчих зборах з формування Громадської ради при ДГК

 №
П.І.Б.
Найменування ІГС
Результат голосування (V)
1.                   
Бороздін Костянтин Миколайович 
Міжнародний благодійний фонд інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів «За справедливість»
 
2.                   
Грибков Михайло Євгенович 
Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру
 
3.                   
Даценко Людмила Миколаївна
Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»
 
4.                   
Князєв Сергій Володимирович
Громадська організація «Повір у себе і зроби»
5.                   
Ковалець Павло Михайлович 
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україна – моя сім’я»
 
6.                   
Кошиль Андрій Григорович
Асоціація «Земельна спілка України»
 
7.                   
Омельченко Олена Ігорівна
Громадська організація «Народ проти корупції»
8.                   
Полтавець Анатолій Миколайович
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»
 
9.                   
Рибалка Зінаїда Володимирівна
Громадська організація «Стоп нелегал»
 
10.               
Тараторін Юрій Михайлович 
Громадська організація «Асоціація фахівців нерухомості (ріелторів) України»
 
11.               
Травянко Олександр Іванович
Громадська спілка «Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та антитерористичних операцій»
 
12.               
Шульга Катерина Василівна  
Громадська організація «Стоп корупції»
 

(24 січня 2020 року).

Голова установчих зборів   Грибков М. Є.

Секретар установчих зборів  Шульга К. В.

 

Додаток № 3

ПРОТОКОЛ
підрахунку голосів за підсумками голосування при обрані складу
громадської ради при Держгеокадастрі на установчих зборах 24.01.2020 р.

м. Київ 

24 січня 2020 р.

Підрахунок голосів проведений лічильною комісією у складі: уповноважена особа Держгеокадастру Обручкова А. Ю. та учасник установчих зборів Тараторін Ю. М. у відкритому голосуванні по кожному учаснику установчих зборів шляхом оформлення бюлетенів для голосуванняя:

  1. На початок відкритого голосування присутні 12 (дванадцять) повноважних представників ІГС.
  2. Встановлена ініціативною групою чисельність членів громадської ради – 15 осіб.

На голосування поставлено 12 (дванадцять) кандидатур в члени громадської ради.

Голосування відбулось по 12 (дванадцяти) кандидатах.

Голосування відбулось без порушення визначеної процедури.

За підсумками підрахунку голосів встановлено такі результати:

П.І.Б.
Найменування ІГС
Набрана кількість голосів
1.
Бороздін Костянтин Миколайович
Міжнародний благодійний фонд інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів «За справедливість»

12

2.
Грибков Михайло Євгенович
Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру

12

3.
Даценко Людмила Миколаївна
Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»

12

4.
Князєв Сергій Володимирович
Громадська організація «Повір у себе і зроби»

12

5.
Ковалець Павло Михайлович
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україна – моя сім’я»

12

6.
Кошиль Андрій Григорович
Асоціація «Земельна спілка України»

12

7.
Омельченко Олена Ігорівна
Громадська організація «Народ проти корупції»

12

8.
Полтавець Анатолій Миколайович
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»

12

9.
Рибалка Зінаїда Володимирівна
Громадська організація «Стоп нелегал»

12

10.
Тараторін Юрій Михайлович
Громадська організація «Асоціація фахівців нерухомості (ріелторів) України»

12

11.
Травянко Олександр Іванович
Громадська спілка «Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та антитерористичних операцій»

12

12.
Шульга Катерина Василівна
Громадська організація «Стоп корупції»

12

Додатки: Бюлетені голосування у кількості 12 примірників.

Голова установчих зборів   Грибков М. Є.

Секретар установчих зборів  Шульга К. В.