Протокол восьмого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі

Протокол восьмого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2020–2022 рр
засідання в режимі відеоконференції (дистанційна участь)

м. Київ

19 листопада 2020 р.

Час проведення: 19 листопада 2020 року з 11:00 до 12:40.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості: 2 особи – присутні, дистанційно – 10 осіб (участь забезпечено за допомогою сервісу Microsoft Teams);

асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі – у кількості 5 осіб;

представники Держгеокадастру:

перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М.;

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(11:00 – 11:05) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що відповідно до повідомлення на офіційному вебсайті Держгеокадастру, підготовленого із врахуванням карантинних заходів та обмежень, сьогоднішнє засідання Громадської ради проводитиметься в режимі відеоконференції.

Враховуючи зазначене, кількість членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які беруть участь у засіданні – 12 осіб (2 особи – присутні у залі засідань, 10 осіб – беруть участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про правомочність засідання Громадської ради при Держгеокадастрі.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Громадської ради беруть участь дистанційно 5 асоційованих членів Громадської ради, з них одна присутня у залі засідань.

Також голова Громадської ради повідомив, що у засіданні Громадської ради беруть участь представники Держгеокадастру: перший заступник Голови Держгеокадастру Мірошниченко А. М.; заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.; головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Оголосив перелік питань порядку денного засідання та запропонував членам Громадської ради обговорити зміни черговості розгляду питань, почавши засідання з третього питання, далі за черговістю визначеною орієнтованим порядком денним. Зауважень від членів Громадської ради не надійшло. Головою Громадської ради запропоновано затвердити в цілому такий порядок денний засідання:

1. Питання діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради доповідач голова Комісії з моніторингу Полтавець А. М.

2. Хід виконання рішень Громадської ради, прийнятих на засіданнях 09.09.2020 та 15.10.2020 – доповідач Грибков М.Є.

3. Питання підготовки проектів Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік та Плану роботи Громадської ради на 2021 рік – доповідач Грибков М.Є.

4. Питання проекту Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесного звання галузі землеустрою) – доповідач Полтавець А.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. Рішення прийнято
І. Питання діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради – доповідач Полтавець А. М.
СЛУХАЛИ:

(11:05 – 11:50)

Грибков М. Є. взяв слово з метою повідомити присутнім про результати зустрічі з першим заступником Голови Держгеокадастру Мірошниченком А. М. з приводу ознайомлення новопризначеного керівника з діяльністю Громадської ради при Держгеокадастрі в частині запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру. В ході зустрічі Мірошниченко А. М., як досвідчений фахівець у галузі права, звернув увагу голови Громадської ради на положення статті 190 Земельного кодексу України та статті 21 Закону України «Про охорону земель», які регулюють діяльність громадського контролю у сфері землеустрою та у сферах діяльності Держгеокадастру. Так, у статті 190 Кодексу передбачено, зокрема, що громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами. Отже, можна поєднати правові інститути громадського контролю за використанням та охороною земель (який необхідно організувати у Держгеокадастрі) із вже запровадженим Громадською радою Громадським контролем за діяльністю Держгеокадастру, не змішуючи ці поняття та інституції, але підсилити повноваження одного іншим. Зробити це необхідно таким чином, аби, і громадський контроль за використанням та охороною земель, і громадський моніторинг за діяльністю Держгеокадастру ефективно діяли в системі Держгеокадастру підсилюючи та легалізуючи повноваження Моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі.

Також Голова Громадської ради розповів про відсутність з 2003 року у системі Держгеокадастру затвердженого положення про громадський контроль, передбачений статтею 190 Земельного кодексу України та статтею 21 Закону України «Про охорону земель», навів приклади запровадження діяльності громадських інспекторів у сфері охорони природного середовища, яка організована у галузі охорони довкілля на підставі відповідного Положення затвердженого Міндовіклля. Запропонував використати цей досвід мін довкілля та взяти за основу вказане Положення для розроблення Положення про громадський контроль за використанням та охороною земель.

Грибков М. Є, передав слово Полтавцю А. М.

Доповідь Полтавця А. М. щодо принципів створення та функціонування Моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі в умовах процесу передачі Держгеокадастром земель державної власності у комунальну власність ОТГ.

Підкреслив необхідність координації діяльності Моніторингових комітетів та необхідність визнання їх створення та діяльності з боку Держгеокадастру та його територіальних органів.

Запропонував продовжити консультації із керівництвом Держгеокадастру щодо визнання останніми створення та діяльності Моніторингових комітетів шляхом видання Держгеокадастром відповідного документу організаційно-розпорядчого характеру. При цьому акцентував на тому, що робота із запровадження громадського контролю за використанням та охороною земель не повинна підмінювати діяльності Моніторингових комітетів за діяльністю Держгеокадастру, оскільки це різні, і за формою, і за суб’єктністю, і за об’єктністю види громадського контролю.

Першого заступника Голови Держгеокадастру Мірошниченка А. М., який висловився за цілковиту підтримку запровадження громадського моніторингу діяльності Держгеокадастру і наголосив на доцільності напрацюванні моделі такого громадського контролю з урахуванням положень статті 190 Земельного кодексу України та статті 21 Закону України «Про охорону земель».
ВИСТУПИЛИ: Грибков М. Є., який запропонував звернутись до Держгеокадастру від імені Громадської ради з пропозицією ініціювати організацію громадського контролю за використанням та охороною земель в системі Держгеокадастру та надати Держгеокадастру (як додаток до цього звернення) проект Положення про громадський контроль за використанням та охороною земель для подальшого його опрацювання та затвердження в порядку встановленому статтями 190 Земельного кодексу України та 21 Закону України «Про охорону земель»

Також Голова Громадської ради повідомив присутнім, що у 2013 році у ВРУ був зареєстрований депутатський законопроект «Про громадський контроль за використанням та охороною земель», який у подальшому був відкликаний суб’єктом подання (депутат Гузенко) через негативний висновок цього проекту Закону відповідним Управлінням ВРУ, ознайомив з його положеннями та запропонував Громадській раді взяти до уваги редакцію зазначеного законопроекту при запровадженні громадського контролю за використанням та охороною земель в системі Держгеокадастру

ОБГОВОРЕННЯ
Грибков М. Є. запропонував проект рішення Громадської ради з питання І порядку денного:

1. Доручити Голові Громадської ради підготувати звернення Громадської ради до Держгеокадастру щодо запровадження громадського контролю за використанням та охороною земель в системі Держгеокадастру надавши Держгеокадастру відповідний Проект положення для його подальшого опрацювання та затвердження на підставі статті 190 Земельного кодексу України та статті 21 Закону України «Про охорону земель»;

2. Доручити Голові комісії з моніторингу діяльності Держгеокадастру Полтавцю А. М. забезпечити підтримку та координацію діяльності Моніторингових комітетів на місцях до 26 листопада 2020 року

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 1

При обговоренні проекту цього рішення членами Громадської ради висловлені побажання обговорення проекту Положення про громадський контроль та його схвалення перед поданням відповідного звернення до Держгеокадастру.

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити Голові Громадської ради підготувати звернення Громадської ради до Держгеокадастру щодо запровадження громадського контролю за використанням та охороною земель в системі Держгеокадастру додавши до звернення відповідний Проект положення для його подальшого опрацювання та затвердження на підставі статті 190 Земельного кодексу України та статті 21 Закону України «Про охорону земель»; обговорити проект звернення та проект Положення та прийняти рішення про їх схвалення в електронному режимі в порядку встановленому пунктом 3.13. Регламенту Громадської ради до 26 листопада.

2. Доручити Голові Комісії Громадської ради з моніторингу за діяльністю Держгеокадастру Полтавцю А. М. забезпечити координацію та комунікацію діяльності Моніторингових комітетів на місцях до 26 листопада 2020 року

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. Рішення прийнято
ІІ. Хід виконання рішень Громадської ради, прийнятих на засіданнях 09.09.2020 та 15.10.2020 – доповідач Грибков М.Є.
СЛУХАЛИ:

(11:50 – 11:55)

Звіт Голови Громадської ради Грибкова М. Є. про підготовлені ним звернення до Держгеокадастру відповідно до рішень, прийнятих на засіданнях Громадської ради 09.09.2020 та 15.10.2020, а саме:

1. щодо проблемних питань діючої «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)» – направлено лист до Держгеокадастру, в якому викладено пропозиції Громадської ради до зазначеної Інструкції. Держгеокадастр листом від 22.10.2020 повідомив про підтримку пропозицій Громадської ради.

Виступив Полтавець А. М., який повідомив, що незабаром наказом Держгеокадастру буде створено робочу групу з напрацювання нової редакції діючої «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)», до якої увійде асоційований член Громадської ради Челпан Роман Валерійович

2. щодо порушень при виділенні земельних ділянок учасникам АТО на Волині та пропозиції утворити комісію з перевірки фактів порушень, до якої мають увійти представники Громадської ради при Держгеокадастрі. До відповіді Держгеокадастру від 18.11.2020 додано лист до Прокуратури Волинської області з цього питання, але датований липнем 2018 року. Голова Громадської ради висловив негативну оцінку такої відповіді Держгеокадастру та запропонував продовжити роботу у цьому напрямку із залученням до цієї роботи представників інститутів громадянського суспільства, які входять до складу Моніторингового комітету Громадської ради у Волинській області.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома доповідь Грибкова М. Є. Підтримати пропозицію щодо продовження моніторингу у Волинській області
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. Рішення прийнято
ІІІ. Питання підготовки проектів Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік та Плану роботи Громадської ради на 2021 рік – доповідач Грибков М.Є.
СЛУХАЛИ:

(11:55 – 12:05)

Доповідь Грибкова М. Є. щодо необхідності суворого дотримання строків розроблення та затвердження Плану роботи Громадської ради на 2021 рік, а також необхідності погодження Громадською радою Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік, який нині розробляється Держгеокадастром.

Враховуючи зазначене, Голова Громадської ради запропонував проект рішення:

1. Доручити Голові Громадської ради розробити до 26 листопада 2020 року План роботи Громадської ради на 2021 рік, розмістити його для обговорення всіма членами Громадської ради в режимі онлайн, та затвердити План роботи Громадської ради на 2021 рік на початку грудня 2020 року.;

2. Направити звернення до Держгеокадастру щодо розробки Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік та необхідності його погодження із Громадською радою.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. Рішення прийнято
ІV. Питання проекту Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесного звання у галузі землеустрою) – доповідач Полтавець А.М.
СЛУХАЛИ:

(12:05 – 12:25)

Доповідь Полтавця А. М. щодо доцільності закріплення на законодавчому рівні питання присвоєння почесного звання у галузі землеустрою. Доповідач повідомив, що вже є напрацьована редакція порівняльної таблиці до законопроекту про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесного звання галузі землеустрою), а також пояснювальна записка, в якій обґрунтовано доцільність присвоєння почесного звання у галузі землеустрою – Заслужений землевпорядник України.

Полтавець А. М. запропонував Громадській раді звернутися до Держгеокадастру із пропозицією звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сольського М. Т. щодо внесення на розгляд ВРУ законодавчої ініціативи стосовно внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо почесного звання у галузі землеустрою)

ОБГОВОРЕННЯ
ВИРІШИЛИ: Підтримати ініціативу та надіслати відповідне звернення до Держгеокадастру, затвердивши його зміст відповідно до пункту 3.13. Регламенту Громадської ради
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИСТУПИЛИ:

(12:25 – 12:35)

Звенигорецький Р. І., який звернув увагу присутніх на соціальну напругу, та численні звернення громадян до нього, як до члена Громадської ради, у зв’язку з ліквідацією як юридичних осіб публічного права територіальних органів Держгеокадастру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 № 1118 «Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» та передачею Держгеокадастром земель державної власності у комунальну власність ОТГ і наголосив на неприпустимості відсутності інформаційного роз’яснення Держгеокадастру з цього приводу
Грибков М. Є. запропонував Звенигорецькому Р. І. підготувати проект письмового звернення до Держгеокадастру з цього питання
Коваль П. В., який запропонував Громадській раді звернути увагу на інформацію, яка висловлена у виступах Президента України (15.10.2020) та голови Держгеокадастру (22.10.2020) щодо незаконного вилучення 5 млн га земель сільськогосподарського призначення із державної власності. Висловився про необхідність відповідного реагування Громадської ради щодо цієї інформації, оскільки у засобах масової інформації з цього приводу даються неоднозначні оцінки, і позиція Громадської ради з цього приводу має бути висловлена.

Грибков М. Є. підтримав стурбованість членів Громадської ради щодо вказаної інформації та запропонував обговорити це питання в електронних засобах комунікації членів Громадської ради (групи на Вайбері та Фейсбуці) з метою опрацювання тексту звернення і до Держгеокадастру, і до ЗМІ з цього приводу.

ВИРІШИЛИ: Обговорити публікації у ЗМІ (виступи Президента України та Голови Держгеокадастру) інформації про незаконне вилучення 5 млн га земель сільськогосподарського призначення із державної власності, з метою підготовки відповідного звернення до Держгеокадастру та ЗМІ.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. Рішення прийнято
Гнітецький О. М., який нагадав про своє звернення, що було обговорено на засіданні Громадської ради 15 жовтня 2020 р. щодо проблемних питань проведення державної експертизи в системі Держгеокадастру.

Грибков М.Є., який запропонував члену Громадської ради Гнітецькому О. М. підготувати письмове звернення до Держгеокадастру з цього приводу та запросити на наступне засідання директора профільного Департаменту Держгеокадастру для відповідей на ці питання.

V. Пропозиції щодо наступного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ

(12:35 – 12:40)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який згідно з рішенням Громадської ради проводити свої засідання щомісяця, запропонував провести наступне засідання у грудні
ВИРІШИЛИ: Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі провести 17 грудня 2020 року о 14:00
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.