Структурні підрозділи центрального апарату

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Номер телефона та електронна адреса
Департамент ведення державного земельного кадастру Директор департаменту    299 35 33
kadastr@land.gov.ua
Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Заступник директора департаменту – начальник відділу Кирилюк Ігор Вікторович 299 35 33 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Начальник відділу Соломченко Ярослав Дмитрович 299 35 36 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ методології роботи державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу Кукуруза Лілія Василівна 299 35 34 kadastr_oblik@land.gov.ua
Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру Заступник директора департаменту – начальник відділу Сидоренко Олена Вікторівна 299 35 36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Лісовий Олексій Костянтинович 299 35 36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Відділ розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу Андрушків Володимир Петрович 299 35 36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Департамент землеустрою, використання та охорони земель Директор департаменту Гавлюк Ольга Василівна 299 35 37 land_ml@land.gov.ua
Відділ землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу 299 35 37 land_ml@land.gov.ua
Заступник начальника відділу 299 35 37 land_ml@land.gov.ua
Відділ використання земель сільськогосподарського призначення Начальник відділу Дементьєва Юлія Андріївна 299 35 37 land_sg@land.gov.ua
Відділ охорони земель Начальник відділу Жолобецька Ганна Василівна 299 35 38 land_oz@land.gov.ua
Відділ використання земель несільськогосподарського призначення Заступник директора департаменту – начальник відділу Фортуненко Євген Леонідович 299 35 38 land_nsg@land.gov.ua
Департамент забезпечення діяльності служби Директор департаменту Дружиніна
Ксенія
Миколаївна
aparat@land.gov.ua
Відділ організаційно-протокольної роботи Начальник відділу Дембіцька Олена Сергіївна 299 35 60
org@land.gov.ua
Відділ взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Начальник відділу press@land.gov.ua
Відділ аналітики та стратегічного планування діяльності служби Заступник директора департаменту – начальник відділу Перова Аліна Анатоліївна perova@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Осадча Ірина Миколаївна
Відділ забезпечення документообігу Заступник директора департаменту – начальник відділу Чебан Тетяна Олександрівна 299 35 30
land@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Бевз Лариса Миколаївна
Сектор контролю за виконанням документів
Завідувач сектору Наконечна Ольга Олександрівна
Департамент управління персоналом Директор департаменту Соловей Ірина Михайлівна 299 35 13
kadry@land.gov.ua
Відділ управління персоналом апарату Заступник директора департаменту – начальник відділу Шовкун Любов Василівна 299 35 39 kadry_personnel@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Осипчук Оксана Вікторівна 299-35-39 kadry_personnel@land.gov.ua
Відділ управління персоналом територіальних органів Заступник директора департаменту – начальник відділу Третяк Катерина Миколаївна 299 35 40 kadry_ter@land.gov.ua
Відділ роботи з керівниками державних підприємств та установ Начальник відділу Ларченко Катерина Віталіївна 299 35 40 kadry_dp@land.gov.ua
Відділ професійного розвитку та нагородження Начальник відділу Січкар Сніжана Григорівна 299 35 40 kadry_mzk@land.gov.ua
Сектор організації добору персоналу Завідувач сектору Прокопенко Інна Олександрівна
Управління сертифікації
Начальник управління Лахматова
Ольга
Валеріївна
Відділ організаційно-технічного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій Начальник відділу Чмутова Людмила Євгенівна
Заступник начальника відділу Назаренко Людмила Миколаївна
Відділ сертифікації Заступник начальника управління  – начальник відділу Захаренко Олександр Вікторович 299 35 62 zaharenko@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Уховська Ольга Сергіївна
Департамент розвитку  національної інфраструктури геопросторових даних Директор департаменту Галайда Андрій Вікторович 299 35 19
Відділ розвитку національної інфраструктури геопросторових даних Заступник директора департаменту – начальник відділу Голуб Віктор Олександрович 299 35 19
Заступник начальника відділу Удовик Наталія Іванівна 299 35 19 maps_org@land.gov.ua
Відділ демаркації та делімітації державного кордону Начальник відділу
Відділ організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Заступник директора департаменту – начальник відділу Гуменяк Роман Іванович 299 35 14
Відділ картографії та географічних назв Начальник відділу Кізілова Наталія Олегівна 299 35 14
Департамент контролю за використанням та охороною земель Директор департаменту Гаращенко Тарас Васильович
Відділ здійснення державного контролю за використанням земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Грицик Євген Миколайович 299 35 45
Заступник начальника відділу Кіро Андрій Сергійович 299 35 45
Відділ здійснення державного контролю за охороною земель та родючістю ґрунтів Начальник відділу Писаренко
Ольга Іванівна
Відділ здійснення державного геодезичного нагляду Начальник відділу Бастюченко Леся Валентинівна
Відділ аналітики та забезпечення оперативного реагування на порушення земельного законодавства Заступник директора департаменту – начальник відділу Васюк Андрій Миколайович
Заступник начальника відділу Блиндюк Валентина Валеріївна
Відділ планування, організаційного забезпечення  та контролю за здійсненням інспекторської діяльності Начальник відділу Козаченко
Наталя
Миколаївна
Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення Директор департаменту Татаренко Віра Іванівна
Відділ планування та фінансування Заступник директора департаменту – начальник відділу Дивнич Оксана Іванівна 299 35 65 fin_plan@land.gov.ua
Заступник начальника відділу 299 35 66 fin_plan@land.gov.ua
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу Осадча Юлія Юріївна 299 35 69 byh_oblic@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Федоренко Лариса Вікторівна
Відділ управління об’єктами державної власності Заступник директора департаменту – начальник відділу Антоненко
Олена
Олександрівна
299 35 65
Заступник начальника відділу
Відділ закупівель Начальник відділу Жук
Богдан
Петрович
299 35 75
Юридичний департамент Директор департаменту Даугуль Валерій Янісович
Відділ правової роботи,  експертизи проектів нормативно-правових актів та взаємодії з Верховною Радою України Заступник директора департаменту – начальник відділу Клименко
Валерія
Валеріївна
299 35 46
Заступник начальника відділу
Відділ представництва в судових і правоохоронних органах та договірно-правової роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Будлянський Віталій Миколайович 299 35 10
Заступник начальника відділу Мамонов Ярослав Олегович 299 35 10
Відділ правового забезпечення роботи з контролю та координації діяльності державних підприємств Начальник відділу
Відділ правового забезпечення роботи територіальних органів Начальник відділу Карп Ганна Миколаївна 299 35 48
Управління ринку та оцінки земель Начальник управління Спіцина Людмила Василівна 299 35 44 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ ринку земель Заступник начальника управління – начальник відділу Поліщук Олександр Віталійович 299 35 44 rynok_oz@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Атаманчук Світлана Вікторівна
Відділ оцінки земель Начальник відділу Прокопенко Сергій Васильович 299 35 43 rynok_oz@land.gov.ua
Управління інформаційних технологій та захисту інформації Начальник управління В.о. Селівестров Іван Дмитрович ittzi@land.gov.ua
Відділ забезпечення функціонування системи електронного урядування та цифрового розвитку Начальник відділу
Відділ кіберзахисту та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Заступник начальника управління – начальник відділу Адирхаєв Георгій Борисович
Відділ міжнародного співробітництва Начальник відділу
Відділ двостороннього  співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями Заступник начальника відділу Сущик Аліна Анатоліївна
Управління по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Начальник управління Проценко Тетяна Володимирівна 299 35 71
zvg@land.gov.ua
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації Заступник начальника управління – начальник відділу zvg@land.gov.ua
Відділ надання консультацій громадянам Начальник відділу Шовкун Ярослав Валерійович
Управління внутрішнього аудиту Начальник управління Осадчий Анатолій Володимирович
Відділ внутрішнього аудиту з питань діяльності територіальних органів Заступник начальника управління – начальник відділу Назаровська Наталія Валеріївна
Заступник начальника відділу Саркієва Євгенія Радіонівна
Відділ внутрішнього аудиту з питань діяльності державних підприємств Начальник відділу Рогова Лариса Володимирівна
Сектор аналізу та моніторингу Завідувач сектору Малаш Ірина Олегівна
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу Сірий Олег Васильович anticor@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Кунц Віктор Адольфович
Відділ матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу 299 35 17 admin@land.gov.ua
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи Чорноус Сергій Степанович 299 35 64 chornous@land.gov.ua
Сектор з питань мобілізаційної роботи, охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки Завідувач сектору Скоринін Сергій Геннадійович 299 35 67
skorinin.s.g@land.gov.ua