Структурні підрозділи центрального апарату

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Номер телефона та електронна адреса
Департамент ведення державного земельного кадастру Директор департаменту    299-35-33 kadastr@land.gov.ua
Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами Заступник директора департаменту – начальник відділу Кирилюк Ігор Вікторович 299-35-33 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Начальник відділу Соломченко Ярослав Дмитрович 299-35-36 kadastr_infozab@land.gov.ua
Відділ методології роботи державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу 299-35-34 kadastr_oblik@land.gov.ua
Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру Заступник директора департаменту – начальник відділу Сидоренко Олена Вікторівна 299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Лісовий Олексій Костянтинович 299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Відділ розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Начальник відділу 299-35-36 kadastr_dzk@land.gov.ua
Департамент землеустрою, використання та охорони земель Директор департаменту Гавлюк Ольга Василівна 299-35-37 land_ml@land.gov.ua
Відділ землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу 299-35-37 land_ml@land.gov.ua
Заступник начальника відділу 299-35-37 land_ml@land.gov.ua
Відділ використання земель сільськогосподарського призначення Заступник директора департаменту – начальник відділу 299-35-37 land_sg@land.gov.ua
Відділ охорони земель Начальник відділу Жолобецька Ганна Василівна 299-35-38 land_oz@land.gov.ua
Відділ використання земель несільськогосподарського призначення Начальник відділу 299-35-38 land_nsg@land.gov.ua
Департамент забезпечення діяльності служби Директор департаменту Дружиніна
Ксенія
Миколаївна
aparat@land.gov.ua
Відділ організаційно-протокольної роботи Начальник відділу Дембіцька Олена Сергіївна 299-35-60
org@land.gov.ua
Відділ взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Начальник відділу press@land.gov.ua
Відділ аналітики та стратегічного планування діяльності служби Заступник директора департаменту – начальник відділу Перова Аліна Анатоліївна perova@land.gov.ua
Відділ забезпечення документообігу Начальник відділу Чебан Тетяна Олександрівна 299-35-30
land@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Бевз Лариса Миколаївна
Сектор контролю за виконанням документів
Завідувач сектору
Департамент управління персоналом Директор департаменту Соловей Ірина Михайлівна 299-35-13
kadry@land.gov.ua
Відділ управління персоналом апарату Заступник директора департаменту – начальник відділу Шовкун Любов Василівна 299-35-39 kadry_personnel@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Осипчук Оксана Вікторівна 299-35-39 kadry_personnel@land.gov.ua
Відділ управління персоналом територіальних органів Заступник директора департаменту – начальник відділу Третяк Катерина Миколаївна 299-35-40 kadry_ter@land.gov.ua
Відділ роботи з керівниками державних підприємств та установ Начальник відділу Ларченко Катерина Віталіївна 299-35-41 kadry_dp@land.gov.ua
Відділ професійного розвитку та нагородження Начальник відділу Січкар Сніжана Григорівна 299-35-40 kadry_mzk@land.gov.ua
Сектор організації добору персоналу Завідувач сектору
Управління сертифікації та нагляду у сфері землеустрою Начальник управління Лахматова
Ольга
Валеріївна
Відділ державного нагляду у сфері землеустрою Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Відділ сертифікації Заступник начальника управління  – начальник відділу Захаренко Олександр Вікторович (044) 299-35-62 zaharenko@land.gov.ua
Заступник начальника відділу
Департамент розвитку  національної інфраструктури геопросторових даних Директор департаменту Галайда Андрій Вікторович 299-35-19
Відділ розвитку національної інфраструктури геопросторових даних Заступник директора департаменту – начальник відділу Голуб Віктор Олександрович 299-35-19
Заступник начальника відділу Удовик Наталія Іванівна 299-35-19 maps_org@land.gov.ua
Відділ демаркації та делімітації державного кордону Начальник відділу Кузів Микола Петрович
Відділ організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Заступник директора департаменту – начальник відділу Гуменяк Роман Іванович 299-35-14
Відділ картографії та географічних назв Начальник відділу Кізілова Наталія Олегівна 299-35-14
Департамент контролю за використанням та охороною земель Директор департаменту Бутенко Юрій Олександрович
Відділ здійснення державного контролю за використанням земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Грицик Євген Миколайович 299-35-45
Заступник начальника відділу Кіро Андрій Сергійович 299-35-45
Відділ здійснення державного контролю за охороною земель та родючістю ґрунтів Начальник відділу Козаченко
Наталя
Миколаївна
Заступник начальника відділу Блиндюк Валентина Валеріївна
Відділ здійснення державного геодезичного нагляду Начальник відділу Бастюченко Леся Валентинівна
Відділ аналітики та забезпечення оперативного реагування на порушення земельного законодавства Заступник директора департаменту – начальник відділу Васюк Андрій Миколайович
Заступник начальника відділу Блиндюк Валентина Валеріївна
Відділ планування, організаційного забезпечення  та контролю за здійсненням інспекторської діяльності
Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення Директор департаменту Татаренко Віра Іванівна
Відділ планування та фінансування Заступник директора департаменту – начальник відділу Дивнич Оксана Іванівна 299-35-65 fin_plan@land.gov.ua
Заступник начальника відділу 299-35-66 fin_plan@land.gov.ua
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу Осадча Юлія Юріївна 299-35-69 byh_oblic@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Федоренко Лариса Вікторівна
Відділ управління об’єктами державної власності Заступник директора департаменту – начальник відділу 299-35-65
Заступник начальника відділу Сушко Тетяна Андріївна
Відділ закупівель Начальник відділу Жук
Богдан
Петрович
299-35-75
Юридичний департамент Директор департаменту Даугуль Валерій Янісович
Відділ правової роботи та експертизи проектів нормативно-правових актів Заступник директора департаменту – начальник відділу Клименко
Валерія
Валеріївна
299-35-46
Заступник начальника відділу
Відділ представництва в судових і правоохоронних органах та договірно-правової роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Будлянський Віталій Миколайович 299-35-10
Заступник начальника відділу 299-35-10
Відділ взаємодії з Верховною Радою України та нормотворчої діяльності Начальник відділу 299-35-49
Відділ правового забезпечення роботи територіальних органів Начальник відділу Карп Ганна Миколаївна 299-35-48
Управління ринку та оцінки земель Начальник управління Спіцина Людмила Василівна 299-35-44 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ ринку земель Заступник начальника управління – начальник відділу Поліщук Олександр Віталійович 299-35-44 rynok_oz@land.gov.ua
Відділ оцінки земель Начальник відділу Прокопенко Сергій Васильович 299-35-43 rynok_oz@land.gov.ua
Управління інформаційних технологій та захисту інформації Начальник управління В.о. Селівестров Іван Дмитрович ittzi@land.gov.ua
Відділ забезпечення функціонування системи електронного урядування та цифрового розвитку Начальник відділу
Відділ кіберзахисту та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Заступник начальника управління – начальник відділу Адирхаєв Георгій Борисович
Управління  міжнародного співробітництва Начальник управління
Відділ двостороннього  співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями Заступник начальника управління – начальник відділу Сущик Аліна Анатоліївна
Відділ координації міжнародної технічної допомоги Начальник відділу
Управління по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Начальник управління Проценко Тетяна Володимирівна 299-35-71
zvg@land.gov.ua
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації Заступник начальника управління – начальник відділу zvg@land.gov.ua
Відділ надання консультацій громадянам Начальник відділу Шовкун Ярослав Валерійович
Управління внутрішнього аудиту Начальник управління Осадчий Анатолій Володимирович
Відділ внутрішнього аудиту з питань діяльності територіальних органів Начальник відділу – заступник начальника управління
Відділ внутрішнього аудиту з питань діяльності державних підприємств Начальник відділу
Сектор аналізу та моніторингу Завідувач сектору
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу Сірий Олег Васильович anticor@land.gov.ua
Заступник начальника відділу Кунц Віктор Адольфович
Відділ матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу Лебедєв Олександр Сергійович 299-35-17 admin@land.gov.ua
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи Чорноус Сергій Степанович 299-35-64 chornous@land.gov.ua
Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту 299-35-67 s.levchenko@land.gov.ua
Головний спеціаліст з охорони праці та пожежної безпеки