Створення та оновлення топографічних карт і планів: виготовлення цифрових карт Волинської та Львівської областей масштабу 1:10000 із застосуванням геоінформаційних технологій (UA-2021-09-17-011475-b)

Техніко-економічне обґрунтування

Одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери топографо-геодезичної і
картографічної діяльності є створення та розвиток національної інфраструктури
геопросторових даних, а саме: створення, оновлення, оброблення, зберігання, використання
широким колом користувачів картографічної продукції (в першу чергу базової державної
топографічної карти масштабу 1:10 000) при безпосередньому управлінні цими процесами
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин.
На сьогодні абсолютна більшість державних топографічних карт всіх масштабів
катастрофічно застаріла, не відповідає сучасному стану місцевості та потребує термінового
оновлення.
Довідково. 98,4 % топографічних карт відображають інформацію більш як 10-річної
давності, а 70,3 % карт показують стан місцевості більше як 20-річної давності.
Оновлення топографічних карт здійснюється з метою приведення їх змісту у
відповідність до сучасного стану місцевості та вимог діючих нормативно-правових актів.
Топографічні карти оновлюються за актуальними матеріалами аерофотозйомки чи
космічної зйомки.
Згідно з пунктом 28 Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного
картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 No
661 (далі – Порядок), періодичність оновлення державних топографічних карт становить не
більше як п’ять років.
Відповідно пункту 3 Порядку, державною базовою топографічною картою є
топографічна карта масштабу 1:10 000.
Площа території України складає 603,7 тис. км² і покривається 29 402 аркушами
топографічної карти масштабу 1:10 000.
На сьогодні, актуальність базових державних топографічних картах масштабу 1:10 000
на територію держави складає:
до 1981 року – 62,1 тис. кв. км (10%);
1982 – 1990 роки – 271, 7 тис. кв. км (45%);
1991- 2000 роки – 211,3 тис. кв. км (35%);
2001 -2013 роки – 58,6 тис. кв. км (10%).
Сучасна державна топографічна карта масштабу 1:10 000 буде призначатися для:
– оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру;
– створення цифрової моделі рельєфу масштабу 1:10 000 на територію України;
– використання у якості картографічної основи для національного геопорталу НІГД та
інших державних кадастрів, передбачених діючим законодавством України.
– створення містобудівної документації (Комплексні плани просторового розвитку
територій територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани
територій) в інтересах ОТГ та інших органів місцевого самоврядування;
– створення базового набору геопросторових даних передбачених Законом України від
13.04.2020 No 554-IX «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
– інвентаризації земель державної та іншої власності;
– інвентаризації об’єктів нерухомості та інфраструктури;
– уточненні адміністративно-територіальних меж, меж водного, лісного та інших
фондів, охоронних зон, тощо.
Слід зазначити, що актуальними користувачами зазначеної картографічної продукції
були і сьогодні є: Міноборони (картографічні матеріали для потреб оборони та національної
безпеки); Мінрегіон (цифрові масиви профільних геопросторових даних містобудівної та
проектної документації, дані містобудівного кадастру); Мінагрополітики (карти посівів)
Мінекономіки (картографічні матеріали на відповідні одиниці обліку територіального
об’єкта у вигляді наборів геопросторових даних); ДСНС (геопросторові дані про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, які стали причиною змін
об’єктів місцевості); Мінінфраструктури (геопросторові дані про діяльність в області
будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (фактичної та на перспективу);
Мінприроди (геопросторові дані про: використання територій та об’єктів природно-
заповідного фонду; формування, збереження і використання національної екологічної
мережі; регіональні кадастри природних ресурсів; екологічний стан та встановлених
відповідних обмежень на охоронних природних територіях тощо); АДПСУ (картографічна
основа матеріалів демаркації та делімітації); органи місцевого самоврядування (Комплексні
плани просторового розвитку територій територіальних громад, генеральні плани
населених пунктів, детальні плани територій).
Враховуючи вищезазначене необхідно терміново розпочати заходи з оновлення
державної базової топографічної карти масштабу 1:10000 та в подальшому вийти на
п’ятирічний цикл планування оновлення створених карт.
Пропонуємо розпочати виконання вказаних заходів з Львівської та Волинської
областей оскільки є наявний об’єм виконаних робіт з аерозйомки, створення ортофотоплану
та ЦМР на частину Волинської області, та передбачається виконання аналогічних робіт на
решту території цих областей в 2021 році.
З урахуванням зазначеного, керуючись наказом Мінекономіки No275 від 18.02.2020
«Про затвердження примірної методики визначення орієнтовної вартості предмета
закупівлі» враховуючи аналіз ринку та комерційні пропозиції, очікувана вартість становить
109 979 740,00 грн.
Вказаний об’єм робіт виконати в 2021 році не вбачається за можливе з організаційних та
часових критеріїв, тому передбачаємо організацію тендера та виконання послуг з
оновлення державної базової топографічної карти масштабу 1:10000 Львівської та
Волинської областей на 2021-2022 роки з фінансуванням у 2021 році – 13 873 600,00 грн., а
у 2022 році – 96 106 140 грн. згідно з бюджетною програмою КПКВК 2803620
«Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного
земельного кадастру».