№ кроку
Зміст
Виконання (%)
214
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування коштів до Державного бюджету України від продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави
30
215
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави
70
239
Забезпечення електронної інформаційної взаємодії інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в обсязі, необхідному для реалізації пілотного проекту щодо масової оцінки земель
100
240
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” стосовно надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів
0
241
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань електронної взаємодії суб’єктів землеустрою
0
242
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення моніторингу земель і ґрунтів
60
243
Проведення державної інвентаризації земель 
30
244
Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронну (цифрову) форму
25
245
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективної реалізації повноважень саморегулівними організаціями у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності
0
246
Створення та оновлення державних топографічних карт масштабу 1:10000
20