Закон України від 12 травня 2022 року № 2255-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству»

26 травня 2022 року зазначений закон опубліковано у виданні “Голос України” № 111.

Закон є необхідним для ліквідації низки прогалин та недоліків, які перешкоджають належному захисту права власності та корпоративних прав.

Головним завданням Закону є запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників з метою запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному заволодінню нерухомим майном.

I блок Передбачено внесення змін до Закону України «Про оренду землі», зокрема запроваджено правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.

II блок Передбачено внесення змін до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема визначено алгоритм дій держреєстратора при використанні його ідентифікаторів доступу до ДРРП іншими особами, запроваджено присічний строк на звернення зі скаргою на дії або бездіяльність держреєстраторів, Мін’юсту та його територіальних органів, зазначення скаржником відомостей про дату, коли він дізнався про порушення своїх прав (у визначених випадках), збільшено строк оскарження рішення територіального органу Мін’юсту, розширено коло рішень, які приймаються за результатами розгляду скарг.

Оновлено перелік підстав, за яких наявність зареєстрованого обтяження речових прав на нерухоме майно не буде підставою для відмови у державній реєстрації. 

Ураховані особливості обтяжень, які були запровадженні у зв’язку з відкриттям ринку землі. 

Як приклад, якщо обтяженням є переважне право купівлі земельної ділянки с/г призначення, то допускається державна реєстрація прав на неї, крім державної реєстрації права власності у результаті внесення її до статутного (складеного) капіталу юридичної особи або державної реєстрації іпотеки земельної ділянки с/г призначення. 

Останнє обмеження не буде діяти за наявності згоди суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки с/г призначення. 

Уточнені умови відкриття розділу ДРРП щодо земельної ділянки та щодо  новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці.

III блок Внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зокрема уточнено перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення реєстраційних дій, до яких віднесено:

  • документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
  • нотаріально посвідчена довіреність; 
  • довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
  • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв’язку з призначенням (обранням) за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником);
  • довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії). 

IV блок Внесено зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», зокрема частину четверту статті 33 викладено в такій редакції: «4. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол» та інше.