Закон України від 17 лютого 2022 року Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель»

07 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 17 лютого 2022 року № 2079-IX «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (далі – Закон), опублікований у Голосі України від 06.05.2022 р. — №  98, який є важливим для розвитку зрошення в Україні та передбачає ряд важливих змін, зокрема, й до земельного законодавства.

Закон визначає правовий статус організацій водокористувачів (далі – організація), порядок їх створення, діяльності та припинення, порядок та умови набуття ними прав на об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем, особливості експлуатації меліоративних мереж організацій, права та обов’язки членів таких організацій.

Головними завданнями, на вирішення яких спрямований цей Закон є, зокрема: створення правової бази для формування та діяльності організацій як окремої організаційно-правової форми об’єднання аграріїв, що використовують воду для меліорації; передача організаціям функцій управління частиною об’єктів меліоративної інфраструктури та створення правових механізмів для внесення інвестицій в існуючу меліоративну інфраструктуру.

Задля досягнення поставлених завдань Законом передбачено, зокрема, виокремлення меліоративної мережі як окремої складової з внесенням до Державного земельного кадастру відомостей про таку мережу, її окремі складові, а також земельні ділянки, меліорацію на яких мережа може забезпечувати.

Відповідно до Закону, організація водокористувачів – це неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування організації.

Основними положеннями Закону є:

  • чітко визначений механізм створення та функціонування організацій водокористувачів;
  • умови, за яких аграрії набувають членства в організації та забезпечують управління об’єктами інженерної інфраструктури;
  • процедура набуття у власність організації окремих об’єктів міжгосподарських меліоративних систем;
  • умови надання організацією послуги із забору води із точки водовиділу, її доставки водокористувачу або відведення;
  • залучення інвестицій для проведення модернізації та реконструкції об’єктів меліоративних систем та можливість отримання державної підтримки на ці цілі;
  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про меліоративну мережу;
  • обмеження щодо передачі у власність організацій каналів державного значення;
  • створення Асоціації організацій водокористувачів.

З огляду на прийняття абсолютно нових норм, Законом передбачено внесення змін до таких законодавчих актів:

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,

Водного кодексу України,

Земельного кодексу України,

Цивільного кодексу України,

Господарського процесуального кодексу України,

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,

Закону України «Про меліорацію земель»,

Закону України «Про землеустрій»,

Закону України «Про охорону земель» та інших.

Зміни, що стосуються Закону України «Про Державний земельний кадастр» – це доповнення новими статтями, що визначають склад відомостей Державного земельного кадастру про меліоративну мережу або складову частину меліоративної мережі, а також внесення до Державного земельного кадастру таких відомостей.

Для повноцінної реалізації цього Закону та виконання поставлених завдань необхідно розробити нові та внести відповідні зміни до низки чинних нормативно-правових актів, зокрема до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.