Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 24.01.2013 № 2 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників»

Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 24.01.2013 № 2 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників»

(Із змінами, що внесені рішеннями КК
№ 17 від 29 серпня 2013
№ 9 від 31 серпня 2016
№ 5 від 25 травня 2017
№ 7 від 25 липня 2019

№ 11 від 28 листопада 2019

№ 12 від 19 грудня 2019

Підсумковий контроль знань

Підсумковий контроль знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою. Іспит проводиться в один етап – тестування.

Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту у формі тестування, заклад вищої освіти (далі – ЗВО) залучає виключно членів Кваліфікаційної комісії. Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення іспиту ЗВО повідомляють через засоби електронного зв’язку Кваліфікаційну комісію про час, дату та місце проведення іспиту. Іспит вважається таким, що відбувся у разі присутності на ньому члена (членів) Кваліфікаційної комісії, який не є пов’язаною особою з ЗВО в якому проводиться підсумковий контроль знань.

Підсумковий контроль знань слухачів курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється шляхом тестування за допомогою програмного забезпечення. Тестові завдання включають 50 запитань. Тривалість тестування 45 хвилин. Підготовку тестових завдань забезпечує Держгеокадастр. Пропозиції щодо змісту та переліку тестових питань приймаються від саморегулівних організацій у сфері землеустрою, представників навчальних закладів.

ЗВО забезпечує технічний супровід підсумкового контролю знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та трансляцію у режимі онлайн на сайті ЗВО та/або у YouTube. У разі відсутності онлайн трансляції підсумкового контролю знань слухачів курсу іспит вважається таким, що не відбувся.

Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 35. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 35 вважається такою, що не склала іспит.

Член (члени) Кваліфікаційної комісії повідомляють про результати підвищення кваліфікації в день проведення підсумкового контролю безпосередньо після роздрукування результатів тестування.