Звернення, що надійшли до Кваліфікаційної комісії

До Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста надійшли на розгляд: письмові звернення заінтересованих осіб, замовників топографо-геодезичних і картографічних робіт, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної діяльності сертифікованих інженерів-геодезистів, зокрема:  

1. Доповідна записка директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру Тараса Гаращенка від 22.12.2022 за № 498/3-22-0.194 стосовно розгляду скарги Приходька Миколи Петровича від 01.11.2022 щодо порушення сертифікованим інженером – геодезистом Соколовським Дмитром Васильовичем (кваліфікаційний сертифікат від 26.04.2013 № 010789) законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності