Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 532
«Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних».

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено на підставі частини четвертої статті 5, частини восьмої статті 7 і пункту 3 частини першої статті 11 Закону України
«Про національну інфраструктуру геопросторових даних» та пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 20.05.2020 № 18997/1/1-20 щодо реалізації положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Цілями державного регулювання є встановлення вимог до виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводилися
з 6 червня до 6 липня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, її територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери її управління.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності акта є:

створення національного геопорталу та забезпечення його функціонування;

створення та забезпечення функціонування геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних Державної геодезичної мережі;

створення базових наборів геопросторових даних та метаданих.

Дія акта поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які є замовниками та виробниками геоінформаційних систем геопросторових даних, а також користувачів таких  систем.

Виконання вимог акта потребує бюджетного фінансування і часу на виробництво та оновлення якісних геопросторових даних і метаданих, створення національного геопорталу та інших геопорталів.

Якісні показники, за якими здійснювалось повторне відстеження результативності регуляторного акта:

Показники результативності
Повторне відстеження
Створення національного геопорталу та забезпечення його функціонування
Створено геопортал пілотного проекту НІГД як прототип національного геопорталу (потребує фінансування за рахунок державного бюджету)  
Створення та забезпечення функціонування геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних Державної геодезичної мережі  
Потребує фінансування за рахунок державного бюджету
Створення базових наборів геопросторових даних та метаданих
Потребує фінансування за рахунок державного бюджету  
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта  
Високий

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація положень регуляторного акта забезпечує організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності, пов’язаної з ними.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що реалізація положень регуляторного акта за умови належного фінансування матиме позитивну динаміку.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ