Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність з нормами Закону України
від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», Закону України
від 03 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» та Закону України від 02 лютого 2021 року № 1175-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

Цілями державного регулювання є:

реалізація вимог законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державний кордон України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

приведення у відповідність з вимогами законодавства постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 року № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

4. Строк виконання заходів з відстеження

Із 1 жовтня до 1 листопада 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які мають у власності та/або в користуванні земельні ділянки, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності, шляхом проведення збору
та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Кількість поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка розташована в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки
0
Кількість земельних ділянок, вид цільового призначення яких змінено на підставі поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка розташована в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки
      0
Кількість наданих відмов за заявами щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру стосовно зміни виду цільового призначення земельної ділянки, поданими власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка розташована в межах відповідної функціональної зони
        0

Якісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, які мають у власності та/або в користуванні земельні ділянки, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному вебсайті Мінагро-політики та на офіційному вебсайті Держгеокадастру.
Пропозицій та зауважень не надходило

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

У програмному забезпеченні Державного земельного кадастру впроваджено функціональні можливості щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру про функціональні зони.

Проте наразі до Державного земельного кадастру не внесено відомостей про функціональні зони.

Крім того, у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру функціонал щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, розташованих у межах функціональних зон, на підставі витягу з містобудівної документації перебуває на стадії розроблення, завершити розроблення якого планується до 30 грудня 2022 року.

Після впровадження відповідних функціональних можливостей
у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру реалізація положень регуляторного акта забезпечить:

спрощення процедури зміни виду цільового призначення земельної ділянки та його визначення в межах відповідної функціональної зони;

можливість здійснення зміни виду цільового призначення земельної ділянки на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках – користувача) земельної ділянки, яка розташована в межах відповідної функціональної зони;

можливість не витрачати кошти на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни виду цільового призначення земельної ділянки;

можливість не витрачати час на отримання рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо віднесення земель до тієї чи іншої категорії.

Отже, регуляторний акт досягне зазначених цілей після впровадження відповідних функціональних можливостей у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ