Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

  1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативність якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів». 

  1. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» розроблена з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами чинного законодавства для врегулювання питання належного функціонування Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення на території України, здійснення обстеження та оновлення геодезичних пунктів, їх обліку.

Цілями державного регулювання є здійснення охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичної мережі згущення, врегулювання питання передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 листопада 2017 р. по 20 листопада 2018 р. 

  1. Тип відстеження

Проводиться базове відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

Наказом Мінагрополітики від 11.06.2018 № 261, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 липня 2018 р. за № 775/32227, затверджено форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

Під час проведення заходів з відстеження одержано результати щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та землеустрою, на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількості пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу та обстеження наявності та фізичного стану пунктів державної геодезичної мережі. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність цього регуляторного акта відстежувалася з часу набрання ним чинності шляхом збору, аналізу та узагальнення статистичних даних, кількісних та якісних показників.

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Базове відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта 5739
Кількість пунктів ДГМ

1, 2, 3 класу

За даними банку геодезичних даних всього на території держави налічується:

пунктів ДГМ 1класу– 817;

пунктів ДГМ 2 класу – 5 997;

пунктів ДГМ 3 класу –11 068.

 

Якісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

 

Показник результативності Базове відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднений на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики, Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило.
Обстеження наявності та фізичного стану пунктів державної геодезичної мережі Обстежено 726 пунктів ДГМ 1 класу (504 геодезичні пункти знаходяться в задовільному стані), 4 934 пункти ДГМ2 класу (2 221 геодезичний пункт знаходиться в задовільному стані), 9 200 пунктів ДГМ 3 класу (3 845 геодезичних пунктів знаходяться в задовільному стані).

Виконання вимог акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів і часу. 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо порядку побудови Державної геодезичної мережі.

На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою для виконання робіт із обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, закріплення на місцевості геодезичними (гравіметричними, нівелірними) пунктами та забезпечення збереження геодезичних пунктів.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей. 

 

 В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                       О. КОЛОТІЛІН