ЗВІТ про базове відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2021 року за № 1582/37204

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 7 грудня 2021 року за № 1582/37204.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою затвердження порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста та з метою затвердження форм документів (кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів), що видаються Держгеокадастром, дасть змогу унормувати процедуру роботи зазначених комісій.

Реалізація норм регуляторного акта має вплив на розвиток ринкового середовища у сфері надання послуг з виконання землевпорядних та топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян у сфері проведення землеустрою та топографо-геодезичних і картографічних робіт і полягає у можливості реалізації прав певного кола громадян з відповідними професією та кваліфікацією на прозоре отримання сертифікатів інженера-землевпорядника та сертифікатів інженера-геодезиста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Січень – лютий 2023 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі статистичних даних аналізу діяльності:

Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, результатом роботи якої є протокол;

Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, результатом роботи якої є протокол;

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час надання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник
Інженери-землевпорядники
 Інженери-                                                                                                                                   геодезисти
Кількість поданих заяв до Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника / Кваліфікаційної комісії
з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста на отримання кваліфікаційного сертифіката
13
15
Складено іспити та отримано кваліфікаційні сертифікати
12
4
Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за рішенням Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника / Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста
28
12
Кількість осіб із числа сертифікованих інженерів-землевпорядників / інженерів-геоде-зистів, щодо яких Кваліфікаційною комісією
з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника / Кваліфікаційною комісією з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста прийнято рішення звернутися з поданням до Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката
6
Кількість поданих заяв на отримання витягу
з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників / Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
5
15
Видано витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників / Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
4
12

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізацією положень регуляторного акта вдосконалено процедуру отримання заінтересованими особами кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, підвищення сертифікованими інженерами-землевпорядниками та сертифікованими інженерами-геодезистами кваліфікації, розгляду питань про анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам шляхом визначення порядку роботи  Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.

Крім того, визначено форми документів, необхідних для провадження сертифікованими інженерами-землевпорядниками та сертифікованими інженерами-геодезистами діяльності у сфері землеустрою та топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Отже, на підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених регуляторним актом цілей.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                             Сергій ЗАВАДСЬКИЙ