ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 року № 86 «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 року № 86 «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено та прийнято з метою встановлення комплексу якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення та реалізацію робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 лютого до 20 березня 2023 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів щодо кількості поданих примірників документації із землеустрою та оцінки земель, зокрема робочих проектів землеустрою, до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель у 2021–2022 роках.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Відповідно до статті 32 Закону України «Про землеустрій» сертифіковані інженери-землевпорядники, які відповідають за якість робіт із землеустрою, зобов’язані безоплатно передавати документацію із землеустрою та оцінки земель до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді у місячний строк після її затвердження. Порядок передачі такої документації визначається Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель.

У 2021 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 287 тисяч примірників документації із землеустрою, із них 475 примірників такої документації (17 %) – робочі проекти землеустрою.

У 2022 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 100 тисяч примірників документації із землеустрою, із них 66 примірників такої документації (0,1 %) – робочі проекти землеустрою.

Зменшення кількості розроблених робочих проектів землеустрою у 2022 році зумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану.

Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів, зокрема з рекультивації порушених земель, а на сьогодні основним місцем реалізації робочих проектів землеустрою є і надалі будуть території, зокрема, що постраждали внаслідок бойових дій.

Процес розроблення робочих проектів землеустрою включає обстежувальні, топографо-геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, що проводяться сертифікованими інженерами-землевпорядниками та сертифікованими інженерами-геодезистами безпосередньо з виїздом на місцевість. У зв’язку з можливою наявністю вибухонебезпечних предметів на територіях, на які розробляються робочі проекти землеустрою, на сьогодні немає можливості гарантувати повну безпеку для життя та здоров’я відповідних фахівців, які мають проводити такі роботи, що значно впливає на кількість розроблених робочих проектів землеустрою.

Скарг або пропозицій на дії сертифікованих інженерів-землевпорядників за результатами складення робочих проектів землеустрою до Кваліфікаційної комісії у 2022 році не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою встановлено комплекс якісних і кількісних показників, які застосовуються при складанні робочих проектів землеустрою, що розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень з огляду на воєнний стан мають позитивне значення, цілей державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ