Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року
№ 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою вдосконалення методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель, уніфікації та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території територіальних громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність з вимогами чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах територій відповідних територіальних громад.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводилися
з 20 червня до 15 липня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності є інформація про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів по областях України та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по областях України відповідно до даних територіальних органів Держгеокадастру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформацію про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок наведено в таблицях.

Інформація про хід проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
за І квартал 2022 року
№ з/пНазва адміністративно-територіальної одиниціЗагальна площа  станом на 01.01.2016, тис. гаПлоща земель, грошову оцінку яких проведено         з 01.11.1997, тис. гаВідсоток від загальної площі, %
1АР Крим366,8047,49012,95
2Вінницька369,607,0231,90
3Волинська561,307,2571,29
4Дніпропетровська288,9020,1956,99
5Донецька240,0037,20015,50
6Житомирська1171,209,0200,77
7Закарпатська640,801,1450,18
8Запорізька117,1045,18738,59
9Івано-Франківська597,609,2071,54
10Київська776,5048,1166,20
11Кіровоградська165,7042,88125,88
12Луганська348,4014,5204,17
13Львівська742,509,0571,22
14Миколаївська162,0028,50017,59
15Одеська228,80228,802100,00
16Полтавська289,4027,0299,34
17Рівненська760,3016,5142,17
18Сумська500,6010,0352,00
19Тернопільська180,103,8702,15
20Харківська422,2068,37716,20
21Херсонська372,7018,1874,88
22Хмельницька296,2028,6889,69
23Черкаська345,9029,4308,51
24Чернівецька268,2021,1007,87
25Чернігівська694,605,3000,76
26м. Київ0,000,0000,00
27м. Севастополь40,4040,400100,00
Усього10 947,80824,5317,53
    Інформація про проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по Україні за І квартал 2022 року                                                                      
Назва адміністративно-територіальної одиниціПроведено нормативну грошову оцінку земель
за І квартал 2022 року (наростаючим підсумком
з початку року)
Кількість населених пунктів
АР Крим0
Вінницька8
Волинська8
Дніпропетровська0
Донецька0
Житомирська37
Закарпатська0
Запорізька0
Івано-Франківська26
Київська0
Кіровоградська0
Луганська0
Львівська0
Миколаївська0
Одеська0
Полтавська0
Рівненська0
Сумська0
Тернопільська0
Харківська0
Херсонська0
Хмельницька0
Черкаська8
Чернівецька1
Чернігівська0
м. Київ0
м. Севастополь0
Усього88

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Метою державного регулювання є затвердження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Прийняття регуляторного акта забезпечило проведення нормативної грошової оцінки земель за уніфікованою процедурою, що забезпечує захист інтересів суб’єктів господарювання, громадян шляхом визначення об’єктивної нормативної грошової оцінки земель та інтересів органів місцевого самоврядування в частині встановлення бази для справляння плати за землю.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                      Сергій ЗАВАДСЬКИЙ