Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. № 938 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. № 938 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт розроблено на виконання положень підпункту 8 пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Цілями державного регулювання є забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 19 лютого до 19 березня 2024 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних національного геопорталу щодо кількості зареєстрованих юридичних та фізичних осіб, що є суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які виконують на території України топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного та спеціального призначення; надісланих до Держгеокадастру повідомлень про початок/завершення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; а також відповідно до аналізу отриманих звернень/пропозицій, направлених на вдосконалення положень регуляторного акта, та скарг, пов’язаних із дією регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося відстеження:

з/п
Показник результативності
Базове відстеження
1.
Кількість зареєстрованих та верифікованих на національному геопорталі юридичних та фізичних осіб, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи
27
2.
Кількість надісланих до Держгеокадастру повідомлень про початок/завершення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт
0
3.
Кількість звернень/пропозицій від суб’єктів господарювання, направлених на вдосконалення положень регуляторного акта
0
4.
Кількість скарг від суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією регуляторного акта
0

Якісні показники, за якими здійснювалося відстеження:

з/п
Показник результативності
Базове відстеження
1.
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта
Регуляторний акт не впливає на поповнення державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів
2.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта
Високий. Постанову опубліковано в Урядовому кур’єрі від 07.09.2023 № 180 та Офіційному віснику України від 19.10.2023
№ 85, а також оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Урядовому порталі

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація положень регуляторного акта забезпечує виконання вимог статті 18 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та сприяє підвищенню якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що реалізація його положень матиме позитивну динаміку.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Дмитро МАКАРЕНКО