ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. № 963».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено та прийнято на виконання вимог положень підпункту 57 пункту 4 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (далі – Закон), яким статтю 211 Земельного кодексу України доповнено частиною третьою такого змісту:

«Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затверджується Кабінетом Міністрів України.».

Згідно з підпунктом 47 пункту 4 розділу І Закону частину другу статті 168 Земельного кодексу України викладено в такій редакції:

«Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою.».

Вказаною нормою законодавства скасовується документ дозвільного характеру – спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

З огляду на зазначене Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963, приведено у відповідність із нормами чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності проводилися з 13 березня до 22 березня 2023 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності регуляторного акта є статистична звітність щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства у розрізі територіальних одиниць (областей), що подається до Держгекадастру його територіальними органами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Кількість здійснених розрахунків розміру шкоди, заподіяної землевласникам (землекористувачам) внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту
0
Кількість суб’єктів господарювання, якими розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, було відшкодовано в повному обсязі
0
Сума шкоди, заподіяної територіальним громадам внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, що була відшкодована в повному обсязі
0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який на сьогодні продовжено до 20 травня 2023 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану.

Після відновлення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель реалізація положень постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963» забезпечить вжиття дієвих заходів до правопорушень у вказаній сфері, сприятиме запобіганню виникненню правопорушень та сприятиме раціональному використанню земель усіх категорій і форм власності.

Отже, регуляторний акт досягне визначених ним цілей після поновлення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ