Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1436 «Про внесення змін до пункту 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1436 «Про внесення змін до пункту 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою приведення Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р № 963 (далі – Методика), у відповідність із положеннями чинного земельного законодавства, в частині надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад права визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання в межах повноважень, визначених законом.

Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним особам та громадянам, на всіх категоріях земель внаслідок вчинення окремих правопорушень, відповідальність за які передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Згідно із пунктом 7 Методики розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держгеокадастром та його територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним особам та громадянам, – територіальними органами Держгеокадастру.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 188 Земельного кодексу України державний контроль за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом, також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Абзацами першим та третім статті 61 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» визначено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за:

виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами, чагарниками;

дотриманням режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків;

виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням в дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель, експлуатацією, збереженням протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю і реалізують функцію державного контролю за використанням та охороною земель через державних інспекторів з державного контролю за використанням та охороною земель відповідних рад, кваліфікаційні вимоги до яких визначені статтею 10 цього Закону.

З огляду на зазначене Методику приведено у відповідність із нормами чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11 березня по 20 березня 2024 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності регуляторного акта є статистична звітність щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства у розрізі територіальних одиниць (областей), що подається Держгеокадастру його територіальними органами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
кількість здійснених виконавчими органами сільських, селищних, міських рад розрахунків розміру шкоди, заподіяної землевласниками (землекористувачами) внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням
0
кількість землевласників (землекористувачів) якими заподіяно шкоду внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, що відшкодована у добровільному порядку та у повному обсязі
0
сума шкоди, заподіяної територіальним громадам внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, що відшкодована у добровільному порядку та у повному обсязі
0

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами) в Україні введено воєнний стан, який наразі продовжено до 13 травня 2024 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану.

Після відновлення здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель реалізація положень Постанови забезпечить вжиття дієвих заходів до правопорушень у вказаній сфері, сприятиме запобіганню їх виникнення та раціональному використанню земель усіх категорій і форм власності.

Отже, регуляторний акт досягне визначених цілей після поновлення здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                   Дмитро МАКАРЕНКО