Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2023 р. № 766 «Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану»

1. Вид та назва регуляторного акта.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2023 р. № 766 «Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта.

Постановою забезпечено реалізацію вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр» та захист відомостей Державного земельного кадастру від несанкціонованого втручання сторонніх осіб в умовах воєнного стану в Україні.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 01 листопада 2023 по 01 грудня 2023 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Одержання результатів базового відстеження результативності Постанови, проводилось шляхом аналізу статистичних даних про:

кількість реєстраційний дій, учинених сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

кількість задоволених скарг на реєстраційні дії сертифікованих інженерів-землевпорядників;

кількість сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали повноваження державних кадастрових реєстраторів у межах пілотного проекту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані отримано шляхом аналізу відомостей Державного земельного кадастру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру за період з 27.08.2023 по 01.01.2024:

кількість реєстраційний дій, учинених сертифікованими інженерами-землевпорядниками складає 1113;

кількість задоволених скарг на реєстраційні дії сертифікованих інженерів-землевпорядників складає 0;

кількість сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали повноваження державних кадастрових реєстраторів у межах пілотного проекту складає 47.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На підставі базового відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта можна зробити висновок, що постанова від 25 липня 2023 р. № 766 «Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану» відповідає поставленим цілям.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Дмитро МАКАРЕНКО