ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року № 49 «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року № 49 «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено та прийнято з метою затвердження типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, що забезпечило економію часу, пов’язаного з підготовкою відповідного договору, і, як наслідок, коштів, що були б витрачені на оплату праці додатково найнятого персоналу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 10 січня до 10 лютого 2023 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних аналізу кількості переданих до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель примірників технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, та відомостей системи електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» в частині кількості отриманих скарг/пропозицій щодо типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У 2022 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано 19 примірників технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту, на підставі якої укладено договори про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

Скарг або пропозицій щодо типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії у 2022 році до Держгеокадастру не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою встановлено типову форму договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілей державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ