ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого  відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.07.2014 № 282 «Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за № 957/25734 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Видання Наказу спрямовано на реалізацію вимог статей 4 та 6 Закону України «Про географічні назви».

Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджені Наказом, встановлюють основні принципи і правила унормування та написання українських географічних назв в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних й інших виданнях за нормами і правилами українського правопису та їх передачі літерами латинського алфавіту відповідно до положень Закону України «Про географічні назви».

Встановлення єдиного підходу до встановлення та унормування українських географічних назв на картах та в інших виданнях.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності проводилися з 10 серпня 2015 року до 7 вересня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичні дані. Фізичні особи та суб’єкти господарювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про написання українських географічних назв в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Наказу забезпечує виконання вимог Закону України «Про географічні назви».

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру                                                                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ