Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії» від 11.06.2014 № 222, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 червня 2014 р. за № 684/25461  (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

3. Цілі прийняття акта

Прийняття Наказу Мінагрополітики України спрямовано на реалізацію вимог статей 4 та  6 Закону України «Про географічні назви» та обумовлено необхідністю встановити єдині правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії та встановлення правил, за якими здійснюється унормування призначених для використання в Україні назв географічних об’єктів, що знаходяться на території інших держав.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи з відстеження результативності проводилися з 7 червня 2015 року по 7 червня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичні дані. Фізичні особи та суб’єкти господарювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про написання українських географічних назв в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Наказу забезпечує виконання вимог Закону України
«Про географічні назви».

На підставі результатів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою забезпечення виконання Правил написання українських географічних назв та встановити єдині правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії на картах, у газетирах, словниках, довідниках, посібниках та інших виданнях.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                      Сергій ЗАВАДСЬКИЙ