ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого  відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2014 № 311 «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2014 р. за № 1057/25834 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Видання Наказу спрямовано на реалізацію вимог статей 4 та 6 Закону України «Про географічні назви» та обумовлено необхідністю встановити єдині правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності проводилися з 15 вересня 2015 року до 7 вересня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичні дані. Фізичні особи та суб’єкти господарювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про написання географічних назв і термінів Греції українською мовою в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Наказу забезпечує виконання вимог Закону України «Про географічні назви».

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру                                                                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ