Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 липня 2017 р. № 392 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28 липня 2017 р. № 392 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912 (далі – наказ № 392).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Цілями виданого наказу № 392 є:

1) забезпечення виконання статті 66 Закону України «Про землеустрій»;
2) затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

3) затвердження таких форм документів:

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

4) встановлення таких форм документів:

заява про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/інженера-геодезиста;

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, який видається після складання кваліфікаційного іспиту;

кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста, який видається після складання кваліфікаційного іспиту.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

З 1 січня 2020 року до 1 січня 2021 року.

  1. Тип відстеження результативності регуляторного акта

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності:

Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, результатом засідання якої
є Протокол;

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру при наданні адміністративних послуг.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показник Інженери-землевпорядники Інженери-геодезисти
Кількість поданих до Кваліфікаційної комісії заяв на отримання кваліфікаційного сертифіката 351 194
Складено іспити та отримано кваліфікаційні сертифікати 178 91
Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за рішенням Кваліфікаційної комісії 1 161 109
Кількість осіб із числа сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, щодо яких прийнято Кваліфікаційною комісією рішення про анулювання Держгеокадастром кваліфікаційного сертифіката 42
Кількість поданих заяв на отримання витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів 71 78
Видано витягів із Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів 144 97
  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Уведенням у дію цього нормативно-правового акта вдосконалено процедури отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, підвищення сертифікованими інженерами кваліфікації, розгляду питань щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста шляхом визначення порядку роботи Кваліфікаційної комісії, а також визначено форми документів, необхідних для впровадження сертифікованими інженерами діяльності у сфері землеустрою та топографо-геодезичних і картографічних робіт.

На підставі одержаних показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.