Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661
«Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18 березня 2010 р. № 10976/1/1-10 стосовно плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України
від 11 лютого 2010 р. № 1872-VI «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо впровадження основних засад, загальних вимог, напрямів та структури побудови системи створення та оновлення державних топографічних і тематичних карт у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах для забезпечення потреб  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і громадян у сучасній картографічній продукції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З  21 вересня 2015 року до 20 вересня 2021 року. 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основним показником результативності акта є встановлення правових засад створення та оновлення державних топографічних і тематичних карт
у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах для забезпечення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і громадян у картографічній продукції.

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Виконання вимог акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів і часу.

Кількісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показники результативності
Показники, що встановлені під час повторного відстеження
Показники на період періодичного відстеження
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта
Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів
Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показники результативності
Показники, що встановлені під час повторного відстеження
Показники на період періодичного відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – середній
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційних вебсайтах мережі Інтернет. Пропозицій та зауважень не надходило

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо визначення правових засад топографо-геодезичної і картографічної діяльності під час здійснення загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, що підвищує його ефективність до рівня реальних потреб держави і забезпечує подальше впровадження сучасних методів та новітніх технологій
у виробництв картографічної продукції.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру                                                                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ