Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Виконавцем заходів з відстеження є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

  1. Цілі прийняття акта

Проект постанови розроблено з метою забезпечення практичної реалізації Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 року № 831, що набрала чинності з 1 березня 2017 року,
та з метою організаційного забезпечення оновлення застарілих даних нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни, забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Заходи з відстеження проводилися з 1 березня 2021 року до 2 квітня
2021 року.

  1. Тип відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу інформації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення,
яка проводилась у 2018 році.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» установлено, що у 2018 році за рішенням та
в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення – оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105.

Роботи з оцінки проводилися безпосередньо у порядку, передбаченому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення».

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 16.11.2018 № 552 «Про затвердження технічної документації
із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено технічну документацію
із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Пунктом 3 зазначеного наказу передбачено, що він набирає чинності
з 1 січня 2019 року.

Відповідно до проведених робіт оцінено 35,4 млн га земель сільськогосподарського призначення на всій території України.

Кількість виданих витягів з технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі областей станом на 1 квітня 2021 року (починаючи
з 1 січня 2019 року):

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Кількість виданих витягів, шт.
1 АР Крим
2 Вінницька 203 041
3 Волинська 70 669
4 Дніпропетровська 193 923
5 Донецька 108 828
6 Житомирська 243 250
7 Закарпатська 19 791
8 Запорізька 119 097
9 Івано-Франківська 38 221
10 Київська 213 594
11 Кіровоградська 107 978
12 Луганська 90 891
13 Львівська 77 552
14 Миколаївська 106 647
15 Одеська 124 575
16 Полтавська 256 159
17 Рівненська 108 318
18 Сумська 214 148
19 Тернопільська 69 679
20 Харківська 236 537
21 Херсонська 198 887
22 Хмельницька 125 935
23 Черкаська 197 692
24 Чернівецька 21 837
25 Чернігівська 283 616

Усього по Україні

3 430 865

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було забезпечення практичної реалізації методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 № 831,
що набрала чинності з 1 березня 2017 року, та оновлення бази для сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та земельного податку за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості виданих витягів з технічної документації
із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення свідчать про те, що цілі державного регулювання досягнуто.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через три роки.