ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.04.2018 № 261 «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 липня 2018 року за № 775/32227

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.04.2018 № 261 «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 липня 2018 року за № 775/32227.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.06.2018. № 261 «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані» розроблено з метою приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» заходів щодо забезпечення схоронності геодезичних пунктів та запобігання неправомірним діям, які можуть бути спрямовані на їх знищення.

Цілями державного регулювання є охорона геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення та врегулювання питання передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15 травня до 14 червня 2023 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

З метою встановлення кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта використано статистичний метод одержання результатів.

Наказом Мінагрополітики від 11.06.2018 № 261, зареєстрованим у Мін’юсті 04 липня 2018 року за № 775/32227, затверджено форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

Під час проведення заходів із відстеження одержано відомості щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та землеустрою, на які прямо чи опосередковано впливає дія акта, стосовно кількості пунктів Державної геодезичної мережі 1, 2, 3 класу та результати обстеження суб’єктами топографо-геодезичної, картографічної діяльності пунктів ДГМ під час виконання польових робіт.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася протягом одного року шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення збору та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта
6946
Кількість пунктів ДГМ 1, 2, 3 класу
За даними банку геодезичних даних, усього на території держави налічується: пунктів ДГМ 1класу – 818; пунктів ДГМ 2 класу – 6996; пунктів ДГМ 3 класу – 11683

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. Із цією метою регуляторний акт оприлюдненно на офіційних вебсайтах Мінагрополітики, Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило
Систематичне обстеження суб’єктами топографо-геодезичної, картографічної діяльності пунктів державної геодезичної мережі під час виконання польових робіт
Суб’єктами топографо-геодезичної, картографічної діяльності за період
з 01.06.2020 по 01.06.2023: надіслано 8829 запитів щодо отримання координат пунктів ДГМ в адміністратора Банку геодезичних даних; передано до Державного картографо-геодезичного фонду України 2204 картки обстеження та оновлення пунктів ДГМ 1,
2, 3 класу
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, не змінився. Виконання вимог акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів та часу

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація наказу забезпечує виконання вимог закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо порядку побудови Державної геодезичної мережі.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою щодо правових засад для виконання робіт з обстеження та оновлення пунктів ДГМ, закріплення на місцевості геодезичних пунктів та забезпечення їх збереження.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Сергій ЗАВАДСЬКИЙ