Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 жовтня 2013 р. № 624 «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 р. за № 1899/24431

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 жовтня 2013 р. № 624 «Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 р. за № 1899/24431 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Видання Наказу спрямовано на реалізацію вимог статей 4 та 6 Закону України «Про географічні назви» та зумовлено необхідністю встановити єдині правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 серпня 2023 року по 01 вересня 2023 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичні дані. Фізичні особи та суб’єкти господарювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформація про географічні назви Албанії українською мовою в Державному реєстрі географічних назв, офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Наказу забезпечує виконання вимог Закону України «Про географічні назви».

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                Дмитро МАКАРЕНКО