ЗВІТ про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 783 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 783 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято з метою закріплення сучасних способів оплати адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, та взаємоузгодження постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 серпня 2023 по 01 вересня 2023 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Одержання результатів періодичного відстеження результативності Постанови проводилося шляхом аналізу статистичних даних про: кількість адміністративних послуг, що надано Держгеокадастром та його територіальними органами; кількість відмов у наданні адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами
у сфері ведення Державного земельного кадастру.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані отримано шляхом аналізу адміністративної статистичної звітності про кількість адміністративних послуг, що надано Держгеокадастром та його територіальними органами на платній та безоплатній основі, а також відомостей Державного земельного кадастру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період з 01.08.2023 по 01.09.2023 Держгеокадастром та його територіальними органами на платній та безоплатній основі загалом надано 497 654 адміністративних послуг, з них, зокрема, у сфері Державного земельного кадастру надано 103 426 адміністративних послуг, з них 92 285 задоволено та 11 141 відхилено.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі періодичного відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта можна зробити висновок, що постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 783 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» відповідає поставленим цілям, її норми дозволяють використовувати єдиний підхід до надання та відмов
у наданні адміністративних послуг.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                         Дмитро МАКАРЕНКО