ЗВІТ про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою затвердження Порядку проведення інвентаризації земель, яким встановлено вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель. Метою проведення інвентаризації земель є забезпеченнянаповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищення ефективності здійснення контролю за використанням та охороною земель.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 травня до 20 червня 2023 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру під час проведення державної інвентаризації земель.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта при проведенні державної інвентаризації
земель розроблено 7749 технічних документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель, проінвентаризовано земель на загальну площу 923,4 тис. гектарів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація з огляду на воєнний стан має позитивне значення, цілей державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
                                                   Сергій ЗАВАДСЬКИЙ