Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 208 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580»

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 208 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580» (далі – Постанова).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій під час погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру; зменшення часових
і фінансових витрат розробниками документації із землеустрою на подання документації із землеустрою на погодження; забезпечення подання документації із землеустрою на погодження виключно в електронній формі та направлення висновків про розгляд документації із землеустрою на електронну адресу розробників документації із землеустрою.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта – один рік з дня набрання чинності Постановою.

  1. Тип відстеження результативності регуляторного акта

Повторне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо погодження документації із землеустрою.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта територіальними органами Держгеокадастру розглянуто 569 508 примірників документації із землеустрою, із яких 452 925 (80 %) – погоджено, а 116 583 (20 %) – повернуто на доопрацювання.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей: затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження документації із землеустрою.

Екстериторіальний принцип погодження документації із землеустрою зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними ризиками, які виникали під час погодження документації із землеустрою.

На сьогодні вся документація із землеустрою розглядається вчасно та об’єктивно: завдяки екстериторіальному принципу погодження документації із землеустрою забезпечується дотримання єдиних вимог, законодавчо встановлених підходів у сфері здійснення землеустрою.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що реалізація положень Постанови має позитивну динаміку.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через три роки.