Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено та прийнято з метою імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Doing Business», зокрема, у сфері Державного земельного кадастру в частині впровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру для покращення інвестиційної привабливості України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта – ІІI квартал 2021 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора у 2020 році та першому півріччі 2021 року.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У 2020 році Держгеокадастром розглянуто 45 скарг на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора, із яких 14 (31 %) – задоволено, а по 31 (69 %) – відмовлено у задоволенні або залишено без розгляду з підстав, передбачених Постановою; територіальними органами Держгеокадастру розглянуто 252 скарги на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора, із яких 123 (48,8 %) – задоволено,
а по 129 (51,2 %) – відмовлено у задоволенні або залишено без розгляду з підстав, передбачених Постановою.

У першому півріччі 2021 року Держгеокадастром розглянуто 83 скарги на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора, із яких 34 (41 %) – задоволено, а по 49 (59 %) – відмовлено у задоволенні або залишено без розгляду з підстав, передбачених Постановою; територіальними органами Держгеокадастру розглянуто 131 скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора, із яких 79 (60,3 %) – задоволено, а по 52 (39,7 %) – відмовлено у задоволенні або залишено без розгляду з підстав, передбачених Постановою.

Водночас за вказаний період за результатами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора Держгеокадастром прийнято рішення про анулювання доступу до Державного земельного кадастру щодо чотирьох державних кадастрових реєстраторів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Постанови сприяло забезпеченню можливості захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, у частині врегулювання у досудовому порядку спорів та скарг, що виникають щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та надання таких відомостей, скорішому відновленню порушених прав і свобод власників (користувачів) земельних ділянок у разі незаконних дій державних кадастрових реєстраторів, виправленню помилкових даних Державного земельного кадастру. Водночас залишилася можливість оскарження відповідних рішень, дій або бездіяльності у судовому порядку.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру                                                                                        Сергій ЗАВАДСЬКИЙ