Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 р. за № 1582/37204

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 р. за № 1582/37204 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт видано з метою затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста та з метою затвердження форм документів (кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів), що видаються Держгеокадастром, дасть змогу унормувати процедуру процедуру роботи зазначених комісій.

Реалізація норм регуляторного акту має вплив на розвиток ринкового середовища у сфері надання послуг з виконанням землевпорядних та топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян у сфері проведення землеустрою та топографо-геодезичних і картографічних робіт і полягає у можливості реалізації прав певного кола громадян з відповідними професією та кваліфікацією на прозоре отримання сертифікатів інженера-землевпорядника та сертифікатів інженера-геодезиста.

4. Строк виконання заходів із періодичного відстеження результативності регуляторного акта

З 1 листопада по 1 грудня 2023 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності:

– Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, результатом роботи якої є протокол;

– Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, результатом роботи якої є протокол;

– Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру при наданні адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник
Інженери-землевпорядники
Інженери-геодезисти
Кількість поданих заяв до Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/ Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста на отримання кваліфікаційного сертифіката
8
11
Складено іспити та отримано кваліфікаційні сертифікати
10
30
Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за рішенням Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/ Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста
12
9
Кількість осіб із числа сертифікованих інженерів-землевпорядників/інженерів-геодезистів щодо яких Кваліфікаційною комісією, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/Кваліфікаційною комісією, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста прийняте рішення звернутись з поданням до Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката
1
Кількість поданих заяв на отримання витягу із Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників/ Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
6
5
Видано витягів із Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників/Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
6
5

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізацією положень Наказу вдосконалено процедуру отримання зацікавленими особами кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, підвищення зазначеними сертифікованими кваліфікації, розгляду питань щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам шляхом порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста. Крім того, визначено форми документів, необхідних для провадження сертифікованими інженерами-землевпорядниками та сертифікованими інженерами-геодезистами діяльності у сфері землеустрою та топографо-геодезичних та картографічних робіт.

Отже, на підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                   Дмитро МАКАРЕНКО