Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання вимог положень підпункту 57 пункту 4 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (далі – Закон), яким статтю 211 Земельного кодексу України доповнено частиною третьою такого змісту: «Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затверджується Кабінетом Міністрів України».

Згідно із підпунктом 47 пункту 4 розділу І Закону частину другу статті 168 Земельного кодексу України викладено у такій редакції: «Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою». Вказаною нормою законодавства скасовується документ дозвільного характеру – спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

З огляду на зазначене Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 приведено у відповідність із нормами чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11 березня по 20 березня 2024 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Статистичними даними для відстеження результативності регуляторного акта є статистична звітність щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства у розрізі територіальних одиниць (областей), що подається Держгеокадастру його територіальними органами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Повторне відстеження
кількість здійснених розрахунків розміру шкоди, заподіяної землевласникам (землекористувачам) внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту
0
0
кількість суб’єктів господарювання, якими розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, було відшкодовано в повному обсязі
0
0
сума шкоди, заподіяної територіальним громадам внаслідок псування земель, що відбулося при проведенні діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, що була відшкодована у повному обсязі
0
0

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами) в Україні введено воєнний стан, який наразі продовжено до 13 травня 2024 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану.

Після відновлення здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель реалізація положень Постанови забезпечить вжиття дієвих заходів до правопорушень у вказаній сфері, сприятиме запобіганню їх виникнення та раціональному використанню земель усіх категорій і форм власності.

Отже, регуляторний акт досягне визначених цілей після поновлення здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Дмитро МАКАРЕНКО