Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 86 «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 86 «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято з метою встановлення комплексу якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення та реалізацію робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 лютого по 01 березня 2024 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів щодо кількості поданих примірників документації із землеустрою та оцінки земель, зокрема, робочих проектів землеустрою до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель у 2022-2023 роках.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Відповідно до статті 32 Закону України «Про землеустрій» сертифіковані інженери-землевпорядники, які відповідають за якість робіт із землеустрою, зобов’язані безоплатно передавати документацію із землеустрою та оцінки земель до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді у місячний строк після її затвердження. Порядок передачі такої документації визначається Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель.

У 2022 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 100 тисяч документацій із землеустрою, із них 66 документацій (0,1 %) – робочі проекти землеустрою.

У 2023 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 193 тисячі документацій із землеустрою, із них 208 документацій (0,1 %) – робочі проекти землеустрою.

Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів, зокрема, з рекультивації порушених земель, а на сьогодні основним місцем реалізації даних проектів є і будуть території, зокрема, що постраждали в наслідок бойових дій.

Процес розроблення робочих проектів землеустрою включають обстежувальні, топографо-геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, що проводяться сертифікованими інженерами-землевпорядниками і сертифікованими інженерами-геодезистами безпосередньо з виїздом на місцевість. У зв’язку з можливою наявністю вибухонебезпечних предметів на територіях, на яку розробляються робочі проекти, на сьогодні не має можливості гарантувати повну безпеку для життя та здоров’я відповідних спеціалістів, що мають проводити такі роботи, що значно впливає на кількість розроблених робочих проектів землеустрою.

Скарги/пропозиції на дії сертифікованих інженерів-землевпорядників під час складання робочих проектів землеустрою до Кваліфікаційної комісії у 2023 році не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою встановлено комплекс якісних і кількісних показників, які застосовуються при складанні робочих проектів землеустрою, що розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень, враховуючи воєнний стан, мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Дмитро МАКАРЕНКО