Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року № 49 «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року № 49 «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято з метою встановлення загального вигляду договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, що забезпечило економію часу, пов’язаного із підготовкою відповідного договору і як наслідок коштів, що були б затрачені на оплату праці додатково найманого персоналу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 лютого по 01 березня 2024 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу кількості переданих до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, та відомостей системи електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» в частині кількості отриманих скарг/пропозицій щодо типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У 2022 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано 19 технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту, на підставі яких укладено відповідні договори на право земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

Скарги/пропозиції щодо типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії у 2022 році до Держгеокадастру не надходили.

У 2023 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано 43 технічні документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту, на підставі яких укладено відповідні договори на право земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії, що більше на 126 % (24 технічні документацій із землеустрою) у порівнянні з 2022 роком.

Скарги/пропозиції щодо типового договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії у 2023 році до Держгеокадастру не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою встановлено Типову форму договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                   Дмитро МАКАРЕНКО