Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних» (далі – Постанова). 

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанова розроблена на підставі частини четвертої статті 5, частини восьмої статті 7 і пункту 3 частини першої статті 11 Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» та пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 20.05.2020 № 18997/1/1-20 щодо реалізації положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Цілями державного регулювання є встановлення вимог до виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 червня 2023 року до 01 липня 2023 року.

5. Тип відстеження

Повторне. 

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, у 2023 році.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності акта є:

створення національного геопорталу та забезпечення його функціонування;

створення та забезпечення функціонування геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних Державної геодезичної мережі;

створення базових наборів геопросторових даних та метаданих.

Дія акта поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які є замовниками та виробниками геоінформаційних систем геопросторових даних, а також користувачів таких систем.

Виконання вимог акта потребує бюджетного фінансування і часу на виробництво та оновлення якісних геопросторових даних і метаданих, створення національного геопорталу та інших геопорталів.

Якісні показники, за якими здійснювалось повторне відстеження результативності регуляторного акта

Показники результативностіПовторне відстеження
Створення національного геопорталу та забезпечення його функціонуванняСтворено геопортал пілотного проекту НІГД, як прототип національного геопорталу.
Створення та забезпечення функціонування геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних Державної геодезичної мережіПотребує фінансування за рахунок державного бюджету
Створення базових наборів геопросторових даних та метаданихПотребує фінансування за рахунок державного бюджету
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень актаВисокий 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація положень Постанови забезпечує організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності, пов’язаної з ними.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що реалізація положень Постанови при належному фінансуванні буде мати позитивну динаміку.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Дмитро МАКАРЕНКО