Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта.

Постановою забезпечено реалізацію вимог законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державний кордон України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» та «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Приведено у відповідність із вимогами законодавства постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 21 березня 2016 р. № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 жовтня 2023 по 16 листопада 2023 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Одержання результатів періодичного відстеження результативності Постанови, проводилось шляхом аналізу статистичних даних про:

кількість поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки;

кількість земельних ділянок, вид цільового призначення яких змінено на підставі поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки;

кількість наданих відмов за заявами щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру стосовно зміни виду цільового призначення земельної ділянки, поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, що знаходиться в межах відповідної функціональної зони.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані отримано шляхом аналізу відомостей Державного земельного кадастру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру:

кількість поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки складає 80;

кількість земельних ділянок, вид цільового призначення яких змінено на підставі поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони, заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки складає 36;

кількість наданих відмов за заявами щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру стосовно зміни виду цільового призначення земельної ділянки, поданих власником (розпорядником, у визначених законом випадках – користувачем) земельної ділянки, що знаходиться в межах відповідної функціональної зони складає 44.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі повторного відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта можна зробити висновок, що постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» відповідає поставленим цілям.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                             Дмитро МАКАРЕНКО