Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постановою забезпечено реалізацію вимог законів України «Про Державний земельний кадастр» та від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Постановою затверджено Порядок реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, вимоги щодо здійснення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, порядок оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в рамках пілотного проекту (далі – пілотний проект), яким врегульовуються питання відповідальності сертифікованих інженерів-землевпорядників за прийняті ними рішення під час реалізації пілотного проекту, надання доступу до Держаного земельного кадастру сертифікованим інженерам-землевпорядникам для здійснення ними відповідних повноважень державних кадастрових реєстраторів, підстави для припинення або скасування такого доступу, умови проведення стажування для здійснення відповідних повноважень.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 жовтня 2023 року по 16 листопада 2023 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Одержання результатів періодичного відстеження результативності Постанови, проводилось шляхом аналізу статистичних даних про:

кількість реєстраційний дій, учинених сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

кількість задоволених скарг на реєстраційні дії сертифікованих інженерів-землевпорядників;

кількість сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали повноваження державних кадастрових реєстраторів у межах пілотного проекту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані отримано шляхом аналізу відомостей Державного земельного кадастру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За період з 16.10.2023 по 16.11.2023:

сертифікованими інженерами-землевпорядниками учинено 273 реєстраційні дії;

0 задоволених скарг на реєстраційні дії сертифікованих інженерів-землевпорядників;

11 сертифікованих інженерів-землевпорядників отримали повноваження державних кадастрових реєстраторів у межах пілотного проекту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На підставі повторного відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта можна зробити висновок, що постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками» відповідає поставленим цілям.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру                                              Дмитро МАКАРЕНКО