Звіт про проведення періодичного відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 р. за №679/30547

1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 23.05.2017 № 262, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 року за № 679/30547
(далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з ціллю реалізації Міністерством аграрної політики та продовольства України вимог Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, що набрала чинності 1 березня 2017 року.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи з відстеження результативності проводились з 1 по 30 червня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу інформації про кількість виданих витягів з технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення – оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105.

Роботи з оцінки проводились безпосередньо у порядку, передбаченому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 23.05.2017 № 262.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 16.11.2018 № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено відповідну технічну документацію.

Пунктом 3 зазначеного наказу передбачено, що він набирає чинності 01.01.2019.

Відповідно до проведених робіт оцінено 35,4 млн га земель сільськогосподарського призначення на всій території України.

Кількість виданих витягів з технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі областей станом на 1 липня 2021 року (з 01.01.2019):

№ з/пНазва адміністративно-територіальної одиниціКількість виданих витягів, шт.
1АР Крим                       –
2Вінницька223 345
3Волинська77 736
4Дніпропетровська213 315
5Донецька119 711
6Житомирська267 575
7Закарпатська21 770
8Запорізька131 007
9Івано-Франківська42 043
10Київська234 953
11Кіровоградська118 776
12Луганська99 980
13Львівська85 307
14Миколаївська117 312
15Одеська137 033
16Полтавська281 775
17Рівненська119 150
18Сумська235 563
19Тернопільська76 647
20Харківська260 191
21Херсонська218 776
22Хмельницька138 529
23Черкаська217 461
24Чернівецька24 021
25Чернігівська311 978
Всього по Україні3 773 952

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було забезпечення практичної реалізації методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відповідності з Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, що набрала чинності 1 березня 2017 року, та оновлення бази для сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та земельного податку за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості виданих витягів з технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення свідчать про те, що ціль державного регулювання досягнуто.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                      Сергій ЗАВАДСЬКИЙ